Živel

Cena za environmentálnu výchovu Živel

Živly sú tu s nami od nepamäti. Sú darcami a inšpirátormi života. Počas päťnásťročnej spolupráce Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica so školami sme sa stretli s mnohými živlami. Učiteľmi, žiakmi a školami, pevnými vo svojom presvedčení, že konajú správnu vec.

Niektorí pôsobia ako uragán a spôsobujú malé zemetrasenia, iní sú nenápadní ako tichá voda či jemný vánok. Spája ich však jedno – hľadajú a nachádzajú inovatívne a efektívne cesty v environmentálnej výchove a ukazujú nové prístupy. Sú živlami v našich životoch. Preto sme sa rozhodli ich podporiť a oceniť prostredníctvom ceny za environmentálnu výchovu Živel.

Poznáte:

  • učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil atmosféru na škole?
  • žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a vďaka svojim nápadom mení svet?
  • školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať?

Nominujte ich!

AKO: jednoducho online na www.zivica.sk/sk/zivel/nominujte/nominacny-formular-na-cenu-zivel

KEDY: od 22.4. do 31.5. 2016

KOHO: nominovať môžete všetkých žiakov, študentov a učiteľov materských, základných a stredných škôl a všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku

PREČO: oceňme tých, ktorí robia výnimočné veci

Odborná porota vyberie v každej kategórii (žiak/učiteľ, škola) piatich finalistov, z ktorých bude v každej kategórii ocenený jeden víťaz. Slávnostné odovzdanie ceny Živel sa bude konať v októbri 2016 v Bratislave za účasti mnohých učiteľov a ostatných osobností zo slovenského školstva.

V prípade, že sa Vám nepodarí nahrať súbory, môžete ich zaslať na halas@zivica.sk