Vízia

Chceme podporiť a oceniť učiteľov, žiakov a školy, ktorí sú inšpiratívnymi príkladmi v oblasti environmentálnej výchovy. Tých, ktorí ukazujú inovatívnetvorivé efektívne cesty pri realizácii praktickej environmentálnej výchovy.

Vážime si tých, ktorí chápu environmentálnu výchovu holisticky a neboja sa hľadať nové prístupy v environmentálnej výchove. Chceme oceniť dlhodobé praktické aktivity, ktoré majú reálny dopad na životné prostredie a správanie členov komunity. Prostredníctvom ocenenia chceme poukázať na tých, ktorí sa neboja zmeny a menia svoju školu k lepšiemu.

Naším cieľom je vytvoriť rešpektované ocenenie za prínos pre oblasť environmentálnej výchovy. Budeme radi, ak budú ocenené aktivity slúžiť ako inšpirácia pre ostatných.