Víťazi a finalisti 2. ročníka

Víťazi ceny Živel (vyhlásení 9. októbra 2015):

Žiak: Kristína Šťavová, deviatačka zo ZŠ S MŠ Tajovského v Poprade je v oblasti environmentálnej výchovy aktívna už od piateho ročníka. V školskej čajovni motivuje svojich spolužiakov k pitiu pitnej vody namiesto sladených nápojov v plastových fľašiach. Mapuje čierne skládky, invázne rastliny a environmentálne záťaže. V minulých rokoch sa podieľala na monitoringu životného prostredia – robila chemický rozbor vody z rieky Poprad. Tieto aktivity Kristína robí v rámci environmentálneho krúžku, o ktorom informovala spolužiakov prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania.

Pedagóg: Miroslava Okuliarová zo Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave sa po konzultácii s rodičmi pustila so svojou triedou do stavby domčeka na školskom pozemku. Pôvodne zamýšľali postaviť bunker na hry a vyskúšať si tradičné techniky, no k stavbe sa postupne pridávalo viac a viac tried a rodičov. Stavbu zo slamenných balov a s hlinenými omietkami dokončila celá škola a stáva sa z nej lokálne ekocentrum. Miroslava Okuliarová stavbu viedla, získala aj financie na jej zelenú strechu či solárne panely. Postaveným domčekom sa inšpirujú aj okolité školy, pre ktoré pani Okuliarová zorganizovala workshopy.

Škola: Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne robí naozaj zaujímavé aktivity. V jednej z nich, v projekte Hovorme o jedle sa škola snaží o návrat k tradičným potravinám prostredníctvom pečenia chlieba, návratu k mlieku a mliečnym výrobkom priamo z farmy, sadenia zeleniny, či využívania byliniek zo školskej záhrady. Iným projektom s názvom Alchýmia u nás doma, škola poukazuje na možnosti využívania prírodných surovín pri výrobe mydiel a iných prípravkov. Žiaci pri výrobe vlastnej kozmetiky používajú rastlinné suroviny ako kakaové, bambucké a kokosové maslo, prírodné esencie a bylinky. Časť vyučovania škola realizuje vo svojej vzdelávacej školskej záhrade. Tieto aktivity navrhujú a realizujú žiaci. Tí sa realizujú aj v systéme rovesníckeho vzdelávania na škole s názvom Žiacka univerzita.

Predstavujeme finalistov v kategórii Cena pre žiaka

Tomáš Mazán z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi navrhol výsadbu brečtana, ktorý teraz slúži ako zelená stena a výsadbu ihličnatého stromu pred školou. O rok neskôr Tomáš vymyslel a zorganizoval aj Deň Zeme, počas ktorého študenti vysadili ďalšie stromy.

Katarína Ivančíková z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Bratislave už dva roky pravidelne iniciuje ekovýlety do blízkeho okolia a zúčastňuje sa ich aj so spolužiakmi. Pre domov sociálnych služieb pripravila vzdelávanie o pitnom režime.

Predstavujeme finalistov v kategórii Cena pre pedagóga

Libuša Babušíková zo Základnej školy Turnianska v Bratislave sa environmentálnej výchove venuje už mnoho rokov. V posledných rokoch vypracovala a zrealizovala projekt ovocného sadu Hrkálka v areáli školy. Spoločne so žiakmi, vedením školy a Miestnym úradom vytvorila pred školou zónu bez áut a dosiahla tam úplný zákaz parkovania aút.

Marika Balúšiková zo Základnej školy v Novej Bošácej pripravuje originálne environmentálne aktivity – napríklad stavbu hmyzích domov, výrobu solárneho variča, výrobu vodného kompasu, vodnú hudbu a vodný bar. Tieto aktivity inšpirujú aj rodičov a obyvateľov obce – tí už vyrábajú napríklad aj profesionálny solárny varič inšpirovaný ukážkou Mariky Balúšikovej v škole.

Ľubica Noščáková zo Základnej školy Medzilaba v Bratislave realizuje s deťmi obrovské množstvo rôznych environmentálnych aktivít – komunitné zbierky potrebných vecí pre konkrétne rodiny v núdzi, výsadbu jedlého trávnika, outdoorovej telocvične, bylinkárium, zriadenie školskej záhradky, kde deti pestujú zeleninku a jahody či výrobu ekopohybových hračiek.

Jana Nimcová ako riaditeľka Súkromnej športovej materskej školy v Košiciach zaviedla biopotraviny do školskej jedálne – 50 percent potravín je v biokvalite. Zároveň zaviedla aj upratovanie ekologickými čistiacimi prostriedkami a našla práčovňu, ktorá pre škôlku perie tiež ekologicky.

Predstavujeme finalistov v kategórii Cena pre školu:

Odborné učilište internátne v Lučenci už dlhodobo realizuje zmyslupné aktivity a snaží sa teoretické vedomosti premieňať na praktické činy. Škola sa venuje rozširovaniu svojej prírodnej školskej záhrady a vyučovaniu v nej. Za posledné dva roky sa škole podarilo ušetriť 29% vody najmä vďaka intenzívnemu vzdelávaniu žiakov i zamestnancov školy. Ideu praktickej environmentálnej výchovy sa snaží úspešne šíriť na ostatné odborné učilištia v kraji prostredníctvom FB stránky Dajme Zemi zelenú.

V Základnej škole Muránska Dlhá Lúka patrí environmentálna výchova medzi jej hlavné ciele. Všetci žiaci školy pochádzajú z neďalekej rómskej osady, preto škola hľadá riešenia ako zlepšiť ich situáciu. Recyklujú oblečenie, pripravujú vianočnú burzu, organizujú Eko dni jeseň a jar, či učia žiakov, ako si možno vypestovať potraviny i bez veľkých plôch na výsadbu. Prostredníctvom týchto aktivít škola zlepšuje spoluprácu rodín so školou a darí sa im tak školu meniť na otvorenú inštitúciu.

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne v rámci projektu Lesné hliadky škola vysadila stromy v areáli školy, žiaci pozorujú ich rast, druhy živočíchov v areáli školy, uskutočňujú audit zelene, sledujú nelegálne výruby v okolí či kontrolujú nelegálne skládky. Podarilo sa im dokonca odstrániť dve čierne skládky v okolí školy. Spolupracujú s rôznymi občianskymi združeniami a budujú pozitívny vzťah k životnému prostrediu i medzi obyvateľmi okolitých obcí.

Gymnázium na ulici 1. mája v Malackách sa riadi heslom, že enviromentálna výchova patrí priamo do vyučovacieho procesu. Škola vytvorila v rámci Školského vzdelávacieho programu unikátny predmet Experimentálne vedy. Učebné osnovy predmetu sú zamerané predovšetkým na témy s environmentálnou problematikou, napr. Elektrosmog, UV žiarenie, či Alternatívne zdroje energie a realizujú sa zaujímavou formou vyučovania.

Vítazi ceny Živel (vyhlásení 9. októbra 2014):