Porota

Finalistov a víťazov v každej kategórii bude vyberať pestrá odborná porota. Predstavujeme vám jej členov: 

Mgr. Juraj Hipš, riaditeľ Živice

Vyštudoval filozofiu a estetiku. Bol učiteľom na rôznych stredných školách a prednášal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2001 je riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom Komunitnej-environmentálnej Základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných vysokoškolských študentov. Má tri deti a žije na zaježovských lazoch.

Ing. Zuzana Gallayová, PhD.

Absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky. Na Technickej univerzite vo Zvolene učí predmety Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy, Globálne vzdelávanie a Náuka o krajine.
Je dobrovoľníckou konzultantkou programu Zelená škola. Na spolupráci so školami rôzneho stupňa ju najviac tešia ich posuny. Obdivuje silu a energiu mnohých učiteliek, učiteľov, cení si podporu rodičov a teší sa z realizácie nápadov detí.

Mgr. Rudolf Pado, OZ Tatry

Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je predsedom a projektovým manažérom OZ Tatry, ktoré realizuje dlhodobú víziu nazývanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne. 

Mgr. Monika Lacková, ZSE a.s.

Absolventka fakulty sociálnej práce a sociálnych vied. Momentálne pôsobí ako špecialistka korporátnej komunikácie v ZSE a.s. kde sa venuje projektom spoločenskej zodpovednosti firmy, sponzoringu a filantropii. Rozvoju firemnej filantropie sa venuje už viac ako 8 rokov, predtým manažovala programy Nadácie SPP a Nadácie Orange.

Partnerstvo so Živicou je pre ZSE príležitosťou podporiť inovatívne nápady, odvážnych pedagógov a aktívnych žiakov. Sú pre nás inšpiráciou k zodpovednosti.

Juraj Hnilica, spevák a muzikant

Bývalý člen skupiny Bačová fujara, ktorú založil. Od roku 2014 sa rozhodol pre sólovú dráhu. Vydal EP album Dovoľte mi predstaviť sa Vám, ktorý je odrazovým mostíkom pre jeho ďalšiu kariéru.