Nominačný formulár na cenu Živel

Nominácie do 3. ročníka ceny Živel prijímame do 31. mája prostredníctvom tohto formulára.

V prípade otázok nás kontaktujte na halas@zivica.sk alebo 0915 749 005.

Cena pre žiaka
Škola a trieda, ktorú nominovaný navštevuje
Opíšte prosím čo najkonkrétnejšie aktivity žiaka
Najmä na základe týchto údajov porota vyberá finalistov. Políčka vypĺňajte prosím tak, aby sme získali čo najpresnejší obraz o žiakovi a jeho aktivitách.
.jpg, .pdf, .zip, .rar, .doc, .docx, .ppt, .pptx. Maximálne 50 MB.
Subory musia mať menej ako 50 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Kontaktné údaje na nominovaného
(nominovaného budeme kontaktovať a vyzveme ho, aby prijal nomináciu)
Cena pre pedagóga
Škola, na ktorej je nominovaný zamestnaný
Popíšte prosím čo najkonkrétnejšie aktivity, za ktoré pedagóga nominujete:
Najmä na základe týchto údajov porota vyberá finalistov. Políčka vypĺňajte prosím tak, aby sme získali čo najpresnejší obraz o pedagógovi a jeho aktivitách.
.jpg, .pdf, .zip, .rar, .doc, .docx, .ppt, .pptx. Maximálne 50 MB.
Subory musia mať menej ako 50 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Kontaktné údaje na nominovaného
(nominovaného budeme kontaktovať a vyzveme ho, aby prijal nomináciu)
Cena pre školu
Adresa školy
Opíšte prosím čo najkonkrétnejšie aktivity školy
Najmä na základe týchto údajov porota vyberá finalistov. Políčka vypĺňajte prosím tak, aby sme získali čo najpresnejší obraz o škole a jej aktivitách.
.jpg, .pdf, .zip, .rar, .doc, .docx, .ppt, .pptx. Maximálne 50 MB.
Subory musia mať menej ako 50 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Kontaktné údaje na riaditeľa školy
(nominovanú školu budeme kontaktovať a vyzveme ju, aby prijala nomináciu)
Údaje navrhovateľa