Kto zvíťazil v 1. ročníku ceny Živel?

Víťazi tejto ceny boli vyhlásení spomedzi 15 výnimočných finalistov. Vyhlásenie víťazov sledovalo viac ako 400 hostí v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Cena Živel sa udeľuje v troch kategóriách: cena pre žiaka, cena pre pedagóga a cena pre školu. Nominovať svojho favorita mohol ktokoľvek z radov odbornej i laickej verejnosti. Celkovo bolo prijatých 63 nominácií, z ktorých odborná medzinárodná porota vybrala 15 zaujímavých finalistov. Víťazi ceny boli dnes slávnostne vyhlásení a ocenení na celoslovenskom podujatí pre školy.

Víťazom spomedzi žiakov sa stal študent Andrej Kučík z Gymnázia 1. mája v Púchove, ktorý zmapoval výskyt vtáčích druhov v okolí školy a navrhol spôsoby ich ochrany. Svoju školu zapája do mnohých environmentálnych projektov a na tieto témy robí aj vzdelávanie pre svojich spolužiakov.

Soňa Chlebničanová zo Školy u Filipa v Banskej Bystrici, víťazka v kategórii Cena pre pedagóga,  učí prvákov zodpovednej spotrebe. „Prváci doma zanietene rozprávajú o tom, ako prakticky môžeme svojím životným štýlom chrániť prírodu a seba a v obchode si pri nákupe najprv prečítajú informácie o výrobku“, hovorí Darina Diošiová, mamička jednej z prváčok.

 

V kategórii cena pre školu zvíťazila Spojená škola v Nižnej, ktorá buduje Centrum environmentálnych aktivít pre študentov technických odborov. Žiaci v ňom vyrábajú praktické ukážky, napr. skleník vyhrievaný slnečnými kolektormi.

Cenu za environmentálnu výchovu Živel koordinuje Živica. Záštitu nad slávnostným odovzdaním prevzal primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik. Druhý ročník ceny Živel bude spustený na začiatku roku 2015 a svoje nominácie budete môcť pridať aj vy.