Ako nominovať

Nominácie prijímame výhradne prostredníctvom tohto nominačného formulára:

1. Vyberte si kategóriu, do ktorej budete svojho favorita nominovať. Kategórie sú: žiak, pedagóg, škola.

2. Overte si, že váš kandidát spĺňa kritéria ceny Živel.

3. Vyplňte údaje o vašom kandidátovi. Venujte prosím pozornosť všetkým kolónkam - na základe vami popísaných aktivít bude porota vyberať finalistov ceny Živel. Dôvody na udelenie ceny Živel uveďte prehľadne a jasne, menujte konkrétne aktivity a ich prínosy, aby sme sa vedeli naozaj dobre rozhodnúť.

4. Veľmi odporúčame doplniť podporný materiál - články, webové stránky a pod.

4. Uveďte svoje kontaktné údaje. V prípade potreby vás budeme kontaktovať.

5. Po úspešnej nominácii prostredníctvom nominačného formulára by vám mal prísť potvrdzovací e-mail na e-mailovú adresu, ktorú zadáte. V prípade, ak vám potvrdzovací e-mail nepríde, skontrolujte svoj priečinok Spam. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí nás kontaktujte.

6. Po obdržaní vašej nominácie budeme nominovaného kontaktovať a vyzveme ho, aby prijal nomináciu.