Túlavý autobus

Registrovať sa je možné do 7. mája 2018 do 12.00.

Jednodňové turné „Túlavý autobus“ sa bude konať v piatok 11.5.2018 v čase od 9.00 – 16.30 s nástupom a výstupom vo Zvolene. Navštívime spolu niekoľko inšpiratívnych slovenských školských záhrad, kde uvidíme, ako sa záhrada dá pretvoriť na tvorivú prírodnú učebňu.

Odchod je 11. mája presne o 9.15 z parkoviska pred železničnou stanicou vo Zvolene.

Program turné bude pokračovať návštevami školských záhrad na trase Zvolen - Brezno – Žiar nad Hronom – Kremnica – Zvolen

Účasť na turné je bezplatná, účastníci si hradia len prípadnú cestu do/zo Zvolena k miestu nástupu/výstupu. V prípade zrušenia záväzného prihlásenia po 7. máji si Živica vyhradzuje právo účtovať storno poplatok 20 eur.

Počas akcie bude zabezpečený obed v školskej jedálni. Predpokladaný návrat do Zvolena je o 16.30 hod. 

 

 

Údaje o prihlasovanej osobe
Vyplňte, ak reprezentujete školu
Vyplňte, ak reprezentujete školu

Po úspešnom odoslaní tohto prihlasovacieho formulára bude do 48 hodín na e-mail uvedený v časti „E-mail na prihlasovanú osobu“ zaslaný e-mail potvrdzujúci Vašu registráciu na turné. V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail, skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. Automaticky zasielané e-maily sú často spamovým filtrom zastavené. Ak skutočne potvrdzujúci e-mail nedostanete, opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás kontaktujte na: polackova@zivica.sk