Pilotné záhrady

Pilotné školy začali vytvárať svoje vzdelávacie záhrady v školskom roku 2013/2014. Prešli procesom plánovania, robenia rozpočtov, tvorby prvkov i plánovania výučby.

V školskej záhrade zároveň vyučujú rôzne predmety, nielen prírodopis a svet práce, ale aj napríklad matematiku, chémiu, slovenský jazyk či výtvarnú výchovu.

O svoje skúsenosti sa s vami radi podelia a ukážku vám svoju záhradu. Vyberte si jednu alebo viacero škôl, oslovte ich a dohodnite si termín návštevy.

Kontakty a informácie nájdete pri jednotlivých školách.