O projekte

Pilotné školské záhrady, ktoré učia vznikajú v rámci projektu Záhrada, ktorá učí. Cieľom projektu je naučiť pedagógov a žiakov inovatívne a holisticky využívať školské pozemky a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život. V praxi to znamená vytvorenie prírodných školských záhrad, v ktorých budú osadené učebné prvky na vyučovanie bežných školských predmetov.

Tento projekt začal v júli 2013 a stále pokračuje a rozvíja sa. Koordinuje ho Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Partnermi projektu v jeho počiatkoch boli česká organizácia Chaloupky o.p.s. a nórska organizácia FEE Norway. V rámci projektu poskytujeme školám odbornú a finančnú podporu pri navrhovaní, budovaní a využívaní ich školských záhrad, ktoré učia. Pre všetkých záujemcov o učiace záhrady bude k dispozícii metodická príručka, semináre a táto webová stránka ako zdroj užitočných informácii. Vzniknuté školské záhrady, ktoré učia bude takisto možné navštíviť a spoznať ich tak na vlastnej koži.  

Súčasťou projektu Záhrada, ktorá učí je aj Živel, cena za environmentálnu výchovu, ktorú udeľuje CEEV Živica žiakom, pedagógom a školám, ktoré úspešne a inovatívne realizujú holistickú environmentálnu výchovu. Viac nájdete na www.zivica.sk/zivel.

Projekt Záhrada, ktorá učí bol podporený Islandom, LichtenštajnskomNórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti SlovenskaSOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Projekt finačne podporila aj IKEA a DM Drogerie Markt.