„Vyučovacím nástrojom by mali byť všetky zmysly“

V Záhrade, ktorá učí, pomáhame školám upraviť ich školské pozemky tak, aby si na nich žiaci nielen oddýchli, ale aby v budúcnosti slúžili ako učebňa v prírode. Jednou zo zapojených škôl, ktorá sa chytila projektu naozaj telom i dušou, je Základná škola na Sliači. Školský koordinátor Záhrady, ktorá učí, RÓBERT BORBÉLY vyvracia predstavy o apatických žiakoch a  o tom, ako sa niečo „nedá“.


Do projektu Záhrada, ktorá učí, sa môžu prihlasovať Zelené školy. Kedy a prečo ste sa vôbec rozhodli zapojiť do programu Zelená škola?

Naša škola sa stala súčasťou projektu Zelená škola na začiatku školského roka 2016/17. I keď sme sa environmentálnej problematike venovali už aj v minulosti, neustále sme si uvedomovali, že mnoho našich žiakov i naďalej stráca kontakt s prírodnými materiálmi a prvkami, nerozozná rozdiel medzi jednotlivými rastlinami či živočíchmi, nedokáže správne pristupovať k svojmu životnému prostrediu, nechápe význam recyklácie či nevyhnutnosť ochrany svojho životného prostredia. A tak sme videli v zelenoškolskom projekte veľkú šancu zmeniť to.

Plníte agendu Zelenej školy, navyše ste zapojení aj do Jedlej zmeny, takže sa asi „nenudíte“. Aká bola motivácia zapojiť sa ešte aj do Záhrady, ktorá učí?

Nudiť sa veru nenudíme (smiech). Ale absolútne nás to pohltilo. Už v našom Akčnom pláne Zelenej školy sme sa popri záväzku znižovania a triedenia odpadu zamerali na zeleň a ochranu prírody. Pred niekoľkými rokmi bola vplyvom rozsiahlej výstavby rodinných domov v meste za našou školou úplne zdevastovaná a zrušená školská záhrada, ako aj rozsiahly sad ovocných stromov. Vyrúbaný bol celý rad listnatých i ihličnatých stromov – zlikvidovala sa tak značná časť zelene. Po ukončení výstavby zostali neupravené plochy bez ďalšieho využitia. Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli zamerať na obnovu školskej záhrady v duchu Záhrady, ktorá učí a venovať areál znovu deťom.

Aké prvky plánujete umiestniť na školský pozemok a kto všetko sa na návrhu záhrady podieľal?

Naším cieľom je ponúknuť žiakom, ako aj miestnej komunite, miesto na sebarealizáciu, poznávanie a praktické vzdelávanie, relax a priamy kontakt s prírodou. Veľmi by sme chceli obnoviť zeleninové hriadky na sadenie vlastných plodín a byť tak aspoň čiastočne sebestačný, vysadiť ovocné kríky, obnoviť ovocný sad, zriadiť pocitový chodník, vybudovať altánok, dom hmyzu, malé jazierko, kompostovisko, bylinkovú špirálu či skalky. Na príprave návrhu sa podieľala prakticky celá škola. Či už to bolo v rámci ankety, v ktorej hlasoval každý žiak za rozličné záhradné prvky alebo formou zástupcov žiakov v Kolégiu Zelenej školy pri tvorbe grafických návrhov. Vo výbere materiálov a technológií realizácie projektu boli aktívni aj niektorí pedagogickí kolegovia či vedenie školy. 

V Záhrade, ktorá učí, podporujeme zapojenie čo najväčšieho množstva žiakov a pedagógov v projekte. Koľko ľudí sa zapojilo z vašej školy?

V podstate nie je v škole žiadny taký žiak, ktorého by tento projekt minul. Každý sa na ňom už nejako podieľal a bezpochyby ešte v mnohom bude. Pri úpravách terénu pomáhali najmä starší – fyzicky zdatnejší žiaci 2. stupňa ZŠ. Kopali, hrabali, pleli či vozili zeminu. Zahanbiť sa však nedali aj naši najmladší – žiaci 1. stupňa ZŠ, ktorí pomáhali pri zbieraní a ukladaní kameňov do skaliek. Pri príležitosti Dňa Zeme si dokonca každá trieda školy v sprievode triedneho učiteľa zasadila vlastný ovocný strom, o ktorý sa bude ďalej starať. Spolu je to teda 403 žiakov a okolo 30 učiteľov. A to je len začiatok.

Ako vnímajú projekt žiaci? Boli preň od začiatku nadšení, alebo ste ich museli nejako motivovať?

Už od prvých fáz chytil projekt žiakov za srdce, čo je veľkou výhodou. Nemuseli sme ich nijako umelo motivovať, sami mali už svoje konkrétne predstavy o realizácii - i keď niekedy veľmi divoké, ale svoje. Dnes, keď už realizácia projektu pokročila, niet hádam dňa, kedy by sa niekto zo žiakov nespýtal, či nejdeme pomáhať na záhradu. V projekte sa našli aj vedomostne slabší, no častokrát manuálne zručnejší žiaci. Nikto teda nezaostáva, každý si nájde to svoje – a to je dobre.   

Zapojil sa aj niekto mimo školy?

Okrem rodičov a priateľov školy priebežne spolupracujeme s rôznymi odborníkmi na jednotlivé prvky v záhrade. Takto sme nadviazali spoluprácu s pani bylinkárkou, pánom lesníkom či miestnymi včelármi. Tí nám nielen poradili, ale v rámci Dňa Zeme aj zrealizovali pre všetkých žiakov našej školy zaujímavé workshopy. 

A čo spolupráca s rodičmi žiakov? Chceli aj tí do projektu nejako prispieť?

Ešte pred samotnou realizáciou školskej záhrady sme oslovili rodičov našich žiakov o akúkoľvek – materiálnu, manuálnu, odbornú či finančnú pomoc. Veľmi nás prekvapila ich široká odozva. Mnohí nám ponúkli stroje, rastlinky, ryby do jazera, kamene, finančný príspevok či manuálnu pomoc. Začiatkom mája plánujeme uskutočniť spoločnú brigádu a záhradnú párty. Veľmi si túto podporu vážime a je skutočne príkladom dobrej spolupráce medzi rodičmi a školou.

Viem, že spolupracujete aj s Mestom Sliač. Ako vyzerá táto spolupráca a kto bol jej iniciátorom?

Naše mesto získalo už v minulosti titul „Enviro-mesto roka“. Nebolo teda náročné nadviazať s predstaviteľmi mesta spoluprácu pre tento prospešný projekt – zvlášť, keď išlo o rokmi nevyužívané a výraznejšie neudržiavané priestranstvo. Vďaka úzkej spolupráci vedenia školy a koordinátorov projektu s primátorom mesta Sliač, napreduje realizácia záhrady každým dňom. Veľkou pomocou sú nám technickí pracovníci mesta najmä pri výkopových prácach a dovoze kvalitnej zeminy z miestnej kompostárne – a to často aj nad rámec pracovnej doby.

Podarilo sa vám k dnešnému dňu už niečo zrealizovať?

Kúsok po kúsku sa naša predstava pomaly stáva realitou. Dnes sa už školská záhrada pýši upraveným a vyčisteným terénom, ovocným sadom, ihličnatým lesíkom, vyvýšenými hriadkami na pestovanie zeleniny, modelmi úľov včiel a vlastným oplotením chrániacim našu prácu.   

Zrealizovaná záhrada by mala slúžiť najmä na výučbu školských predmetov. Máte už premyslené, čo a ako na nej budete vyučovať?

Určite plánujeme zapojiť čo najširšie spektrum učebných predmetov v medzi-predmetových a prierezových vzťahoch. Rozhodne sa nechceme obmedziť len na prírodné vedy či techniku. Láka nás čítanie či literatúra pod holým nebom, pozorovania a opisy živočíchov a rastlín v rámci biológie či slohu, výskum a porovnávanie zloženia rôznych lokalít areálu, geometria v záhrade, výtvarné kompozície, kreatívna práca s prírodným materiálom a ďalšie. Hlavným vyučovacím nástrojom by sa však malo stať všetkých 5 zmyslov.

Čo by si odkázal iným školám, ktoré by sa chceli do Záhrady, ktorá učí, zapojiť v ďalších ročníkoch?

Každému, komu nie je táto oblasť ľahostajná, by som istotne odporúčal zapojiť sa. Program Záhrada, ktorá učí je skvelým odrazovým mostíkom pre ďalšie environmentálne aktivity školy. Ponúka nielen finančnú, ale aj odbornú a metodickú pomoc či možnosť výmeny skúseností medzi realizátormi z rôznych škôl. A to je skvelé (úsmev).

 

 

Zaujala Vás táto téma? Čítajte viac na stránke projektu: