Môžeme pokračovať aj cez matematiku?

"Práca v záhrade je príjemnou zmenou v stereotype školského roka.", "Najviac sa teším na hmyzí hotel - budem pozorovať včeličky.", "Aspoň tu po nás niečo pekné zostane.", "Toto je pre mňa dobré, kázala mi to pani doktorka“, "Môžeme pokračovať aj cez matematiku?" To sú reakcie len niektorých žiakov a pedagógov na realizáciu záhrad, ktoré učia, v ktorých prebiehajú finálne úpravy.

 

Už tento mesiac sa slávnostne otvoria ďalšie nové Záhrady, ktoré učia. Zelené školy, ktoré sa zapojili do projketu tento akademický rok tak postupne dokončujú rôzne prvky, ktoré chcú využívať na výučbu nielen biológie, ale aj ostatných predmetov.

Na ZŠ, Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom sa etická výchova či jazyky nebudú vyučovať len v laviciach, ale aj v Artušovom kruhu na záhrade, výtvarná výchova prostredníctvom LandArt-u, na meranie pH na fyzike či objemu na matematike chcú využiť sudy na dažďovú vodu. Žiaci budú môcť využívať aj pocitový chodník či vŕbový tunel.

V Bratislave si na ZŠ Turnianska vytvorili pre výučbu dokonca slnečné hodiny na určovanie matematiky či svetových strán. Na kvetinových záhonoch chcú vyučovať pri percentách vyklíčených rastlín či ich počtoch matematiku, na pôde tiež vplyv človeka na krajinu, na slovenčine pri pohľade na záhradu opis či tvorivú gramatiku.

Svoje záhrady si dokončovali aj pilotné školy, medzi nimi aj Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Na svojom pozemku nainštalovala poloprofesionálnu meteostanicu, náučé tabule k rôznym predmetom a vysadila drobné ovocie. 

Spomenuli sme len zopár príkladov, celkovo je tento rok zapojených 7 nových a 5 pilotných škôl. K úspešnej realizácii a dokončeniu školských záhrad im pomáhajú nielen desiatky žiakov a pedagógov, ale tiež údržbári, škoníci a vo voľnom čase tiež rodičia, starí rodičia, či priaznivci školy. Školy si túto skúsenosť pochvaľujú a tvrdia, že aj vďaka tomu sa škoslý kolektív, či už žiacky alebo pedagogický, viac stmelil. Pracujú predsa na spoločnom diele, ktoré bude slúžiť všetkým. Tešíme sa, že v septembri sa po otvorení školských brán žiaci presunú učť nielen do tried, ale aj na záhradu.