Ako vzniká záhrada na škole v Žiari nad Hronom

Ako vytvoriť záhradu, ktorá bude lákať na oddych, ale aj na vyučovanie? Inšpirujte sa Zákadnou školou Ul. Dr. Jánskeho č.2 v Žiari nad Hronom, ktorá je v programe Zelená škola a projekte Záhrada, ktorá učí.


Pozrite si video:

 

O projkete slovami školy:

"Naša škola - Jednotka, sa tohto roku zapojila do projektu Záhrada, ktorá učí. Spoločne so žiakmi sme si naplánovali učebňu v prírode a začali ju budovať. Do budovania sa zapájajú všetci žiaci školy, učitelia, ale aj rodičia, či starí rodičia. Vďaka nim sa nám podarilo vybudovať na spoločnej brigáde v piatok 5.mája 2017 novú skalku a LandArt, vysadiť veľa rôznych ovocných regionálnych stromčekov, ale hlavne vykopať a vybudovať ohnisko - Artušov kruh :) Žiaci kolégia dali do poriadku pocitový chodník, mamičky, ale aj žiaci 4.A vypleli bylinkovú záhradku. Poskladali sme nové lavičky, takže už môžeme začať chodiť s triedami von a učiť sa o prírode v prírode. Všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom, ale aj žiakom patrí za ich pomoc vrelá vďaka. "