VZDELÁVANIE

Vzdelávanie je srdcom Živice. Usilujeme sa o inšpirovanie detí, učiteľov aj verejnosti k hľadaniu vlastnej cesty k životu v súlade s prírodou aj sebou samým. Rešpektujeme slobodu každého jedinca a našimi vzdelávacími aktivitami radi ukazujeme nové pohľady.