Zážitkové programy


Program 1 - ZRNKÁ POZNANIA

Dĺžka trvania: 1 deň
Veková skupina: 8 - 15 rokov

Tento program je určený najmä pre školy z blízkeho okolia. Pozývame vás na niekoľko hodín strávených mimo školského stereotypu, budeme sa učiť pomocou interaktívnych a zážitkových hier, dozvieme sa veľa o sebe, druhých a prírode, čo by malo viesť k nášmu citlivému vzťahu k všetkému. Bude čas aj na kreatívne tvorenie. Vlastnoručne si vyrobíme darčeky z prírodných materiálov.


Program 2 - KOMU PATRÍ ZEM

Dĺžka trvania: minimálne 3 dni
Veková skupina: 10 - 18 rokov

Pozývame vás zažiť si hravou formou vzájomnú prepojenosť s ostatnými ľuďmi na svete, ako aj s prírodou, so Zemou. Prostredníctvom interaktívnych aktivít sa ponoríme hlbšie do problematiky našej dennej spotreby a jej vplyvu na špecifické problémy v iných častiach sveta, napr. znečisťovanie vody, vyrúbavanie pralesov, chudoba, detská práca a iné. Zhodnotíme konzumný životný štýl, fungovanie globálneho obchodného systému, nadnárodných korporácií a vplyv médií na nás. Zároveň sa budeme spoločne snažiť hľadať spôsoby zmeny v nás, ktoré by mohli vyústiť aj do vonkajších zmien. A nezabudneme aj tvoriť. Odnesiete si so sebou nielen veľa nových pohľadov a skúseností, ale aj darčeky pre blízkych vyrobené vlastnými rukami.


Program 3 - SILA UKRYTÁ V SEMIENKU

Dĺžka trvania: minimálne 3 dni
Veková skupina: 5 - 12 rokov

Pozývame vás zažiť si hravou formou ako môžeme citlivo používať dary Zeme. Skúsime prísť na to, aké je to byť stromom či bylinkou a čo tieto organizmy potrebujú k životu. Pozrieme sa pod povrch pôdy, aby sme zistili, že je plný mikroorganizmov a húb, ktoré sú nenahraditeľné pre správne fungovanie biosféry. A tu sa začína naše tvorenie: z dostupných materiálov vytvoríme mandalu. Potom si ukážeme čo je to kompost a predstavíme si, ako sme vyzretým kompostom zúrodnili naše políčko, na ktorom nám vyrástlo obilie. Z tohto obilia si vlastnoručne namelieme múku a upečieme chlebík.


Program 4 - MÚDROSTI STARÉHO STROMU

Dĺžka trvania: 5 dní
Veková skupina: 8 - 13 rokov

Pozývame vás do sveta stromu, ktorý má veľa vetiev.  Preskúmame tajomstvá života a prírody a precítime seba ako súčasť celku. Budeme sa hrať, tvoriť, ale aj učiť. Učiť sa o sebe, o prostredí, v ktorom žijeme. O Matke Zemi a o jej potrebách. O našich predkoch a ich múdrosti. Žiaci sa môžu na 5 dní ocitnúť vo svete bez reklám a televízorov, vo svete s čistým vzduchom a zdravou stravou. Vo svete, kde môžu byť sami sebou.


Program 5 - KÚZELNÉ KERAMICKÉ TVORENIE A HRANIE 

Dĺžka trvania: 3 dni 
Veková skupina: 5 - 18 rokov

Pozývame vás do čarovného sveta hliny. Spoločne sa zahráme nielen s hlinou, ale aj so sebou. Vytvoríme si krásne keramické výrobky prispôsobené vekovej skupine a ročnému obdobiu (napr. lucerničky, zvieratká, čajovú keramiku, mozaiku, dekoračné predmety, sochy...). K tomu sa spoločne zahráme a potúlame Zaežovskou krajinou. Bude dostatok času na prežitie slobody a radosti z pohybu, tak typických pre deti.


Program 6 - RADOSŤ Z HUDBY A POHYBU

Dĺžka trvania: 1 - 3 dni 
Veková skupina: 7 - 18 rokov

Pozývame vás do spontánneho, radostného objavovania zvukov, hlasových a pohybových možností nášho tela. Zahráme si spolu na netradičné hudobné nástroje, vyrobíme si vlastné z dostupných prírodných a iných materiálov, ktoré si žiaci odnesú so sebou. V závere to spojíme do nádherného orchestra, ktorý rozprúdi bezprostrednú radosť a spontánnosť.

Rezervácie termínov a objednávky programov

Katarína Miesler, zajezova@zivica.sk, 0917 517 267