Naša vízia

Veríme, že jeden hlboký zážitok mení človeka zásadnejšie ako štúdium mnohých kníh.

Vzdelávacie centrum vytvorila Živica ako priestor pre :

  • nové inšpirácie
  • hlbšie poznanie
  • návrat k vnútornej sile
  • pochopenie súvislostí a vzájomného prepojenia

Povzbudzujeme ľudí, aby hľadali vlastnú cestu založenú na slobode, zodpovednosti a úcte.

Sme otvorení všetkým bez ohľadu na vek, náboženstvo a životný štýl.

Ponúkame pestrú paletu seminárov pre verejnosť, ústranie pre jednotlivcov, programy pre školypobyty pre firmy.

Podporujeme:

  • zodpovednú spotrebu a vedomú skromnosť
  • ochranu životného prostredia v lokálnom aj globálnom rozsahu.