Workshop Kritického myslenia (3.ročník Komenského inštitútu)

Dátum konania: 
11. 10. 2018 (štvrtok) - 17:00 - 14. 10. 2018 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Ondrej Gažovič
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Anotácia workshopu 

Schopnosť zorientovať sa v krátkom čase v množstve údajov, vytriediť z nich tie podstatné a následne ich kriticky vyhodnotiť získava neustále na dôležitosti. Špeciálne mladšie generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu/sociálnych sietí, ktoré kladú na prijímateľa v porovnaní s tradičnými médiami ešte vyššie nároky pri potrebe kriticky analyzovať dostupné dáta a odlíšiť propagandu, dezinformácie a konšpiračné teórie od relevantného obsahu. Informačne presýtená doba zároveň zvyšuje význam zručnosti precízne, stručne formulovať vlastné argumenty a presvedčivo ich doručiť druhým ľuďom v diskusii či v písanom texte.

Kľúčovou kompetenciou pedagógov sa tak stáva schopnosť rozvíjať u študentov kritické myslenie, argumentáciu a prezentačné zručnosti. Workshop sa zameriava na všetky tri uvedené aspekty a podporuje u pedagógov rozvoj nasledovných spôsobilostí: 1) kritické myslenie pri prijímaní informácií; 2) formulovanie vlastných argumentov; 3) prezentačné schopnosti. Jednotlivé zručnosti sú u účastníkov workshopu postupne teoreticky explikované a najmä prakticky rozvíjané prostredníctvom interaktívnych cvičení.

Worskhop je určený len pre Komenského inštitút

Lektor

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD. - Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V akademickej praxi sa venoval rozvojovej spolupráci, verejnej diplomacii, post-štrukturalizmu a výučbe kritického myslenia. Od r. 2012 pôsobí ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V r. 2012-2015 pracoval na Odbore verejnej diplomacie MZVaEZ SR, podieľal sa na procese brandingu SR a od r. 2016 pracuje na Zastupiteľskom úrade SR v Berlíne.

 

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová