Od strachu k Láske - letný pobyt

Dátum konania: 
16. 7. 2018 (pondelok) - 18:00 - 19. 7. 2018 (štvrtok) - 10:00
Lektor: 
Tomáš Arup Fodor
Markéta Ferstová
Akciu organizuje: 
Tomáš Arup Fodor
Typ akcie: 
Pre verejnosť

Stretnutie je venované transformácii blokov v našom tele a našej energii. Workshop je vedený tak, aby si účastníci odniesli praktické nástroje, ktoré môžu doma používať.
Psychosomatika je založená na predpoklade, že sa psychické napätie odráža v napätí telesnom. Jej základnou myšlienkou je, že naše potlačené emócie sa ukladajú v podobe energetických blokov v tele a ovplyvňujú jeho fungovanie. Je niekedy je tiež označovaná za most medzi východnými náukami o vedomí a tele a západnej psychológiou. Je to kombinácia práce s telom, dychom a psychoterapeutickými metódami.

Čo vám môže workshop priniesť:

 • Intenzívnu prácu na svojom energetickom tele a emočných blokoch.
 • Bezpečný priestor na vyjadrenie frustrácií, odporu, hnevu, smútku, bolesti atď.
 • Môže pomôcť odhaliť roly a masky, ktoré nám už neslúžia.
 • Podporu pre vaše zranené srdce.
 • Viac vitality a energie.
 • Spojenie s vlastným telom.
 • Objavenie starých presvedčení, ktoré vás udržujú v bludnom kruhu.
 • Súcit k sebe samému.
 • Urýchlenie osobného rozvoja.

Čo vás na kurze čaká:

 • Vytvorenie základných pravidiel na prácu v skupine
 • Vysvetlenie bioenergetických princípov a metód
 • Aktivačné, relaxačné a transformačné cvičenia
 • Priestor na otázky a analýzu zážitkov
 • Individuálne konzultácie a rady integrujúce praktickú úroveň so spiritualitou
 • Hravý, zážitkový spôsob učenia sa

Náš život je neustále plynutie, striedanie výdaja a príjmu energie. Vo forme spánku, jedla, lásky… Aj slovo „emócia“ pochádza z latinského „moti“, čo znamená pohyb. Emočný život zdravého jedinca má kvalitu otvorenosti a voľného prúdenia. Cieľom psychosomatickej terapie je odstrániť energetické bariéry v systéme človeka.
Zaujímavým prvkom terapie je zameranie sa na srdce, najdôležitejší orgán človeka, sídlo lásky a odvahy. Pri fyzickom poranení srdca človek okamžite zomiera, preto je srdce chránené hneď tromi silnými bariérami.
Prvou obrannou líniou sú psychické obrany, ktoré sú na povrchu a sú prepojené s charakterom jedinca. Ide jednoducho o to, ako reagujeme na svet okolo seba a akým spôsobom komunikujeme s ľuďmi v našom okolí. Druhou vrstvou je potom vrstva telesná, v podobe už spomínaného svalového panciera. Tu už ide o mechanickú ochranu. Ak by ste vedeli, že vás niekto o sekundu udrie päsťou do brucha, určite by ste stiahli všetky brušné svaly, aby ste ochránili svoje vnútorné orgány. Nepremýšľali by ste nad tým, pretože ide o reflexívnu reakciu. Svalový pancier je v podstate neustále napätie vo svaloch, vytvárané úzkosťou z možného konfliktu. Telesná rovina korešponduje s rovinou psychickou, čo je v podstate základným kameňom psychosomatickej medicíny.
Poslednou, treťou vrstvou je rovina emocionálna, ku ktorej sa terapeut snaží dostať cez svalový pancier. Je to práve táto úroveň, kde sa schováva základ problému, vyvolávajúci obranu na úrovni telesnej i myšlienkovej. Uvoľnenie potlačených emócií vedie k uvoľneniu aj na ostatných úrovniach.

Na telo zameraná terapia teda pracuje hneď na troch úrovniach ľudského bytia – emocionálnej, telesnej i myšlienkovej. Ponúka možnosť doplnenia klasických terapeutických postupov o úplne novú úroveň zážitkov v telesnej rovine. Rozum nás klame každý deň, ale naše telo nikdy neklame. Telo vždy vie, čo je pre nás najlepšie, je to len náš rozum, ktorý sa mu stavia do cesty a vytvára bariéry, ktoré sa ťažko prekračujú.
 

Cena

69€ za deň. Pre deti výrazné zľavy. Cena zahŕňa kurzovné, ubytovanie a stravu

KAPACITA JE OBMEDZENÁ NA 12 ÚČASTNÍKOV.

Bližšie informácie a prihlášky

info@rebirthing.sk alebo 0915993865

Doporučujeme sa prihlásiť čo najskôr pomocou tohoto formulára: 
http://rebirthing.sk/16-20-7-2018-%E2%80%A2-oslobod-svoju-energiu-letny-...

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová