Lektorské zručnosti učiteľa a interaktívne učenie

Dátum konania: 
8. 2. 2018 (štvrtok) - 17:30 - 11. 2. 2018 (nedeľa) - 12:30
Lektor: 
Lucia Ondrejkovič Obenau a Martin Ondrejkovič
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Počas workshopu chceme zoznámiť učiteľov so základnými pojmami interaktívneho a zážitkového učenia ako: skúsenostný cyklus učenia, skupinová dynamika, čo urobí zo zážitku pedagogický nástroj, prínos a tvorba hry (aktivity ) vo vyučovaní, reflexia zážitku, prenos získaných skúseností do reality.

Pozrieme sa na to ako je zážitok využiteľný v procese učenia v škole. Bude to teóriou podložený maximálne praktický workshop kde bude možné na vlastnej koži zažiť, prečo sa vraví, môžeme 100 krát počuť a 50 krát vidieť a zabudneme a pre väčšinu z nás stačí 1 krát zažiť aby sme pochopili.

Učitelia budú mať priestor na rozvinutie vlastných lektorských zručností s použitím interaktivity ako pedagogického nástroja pre vlastné predmety. Popracujú s vlastnými témami a cieľmi vyučovania a dostanú spätnú väzbu od lektorov i kolegov v skupine.

Workshop je určený len pre účastníkov Komenského inštitútu.

Lektori

Mgr. art. Lucia Ondrejkovič Obenau & MUDr. Martin Ondrejkovič - Sme manželia, rodičia, priatelia i kolegovia, baví a napĺňa nás spoločná práca na rozvoji seba samých i s ostatnými. Pôvodne bábkoherečka a psychiater, stretli sme sa na poli profesionálneho vzdelávania v tzv. mäkkých zručnostiach (komunikácia, vedenie a motivácia ľudí, prezentačné zručnosti, zvládanie zmeny, riešenie konfliktov, osobná efektivita, tímová spolupráca…). V našej praxi radi pracujeme so zážitkami (najradšej, ale nielen v prírode) prinášajúcimi emócie, ktorých spracovávanie i dospelému človeku pomôže vytvoriť priestor na rozvoj. Naša cesta vedie i cez brázdu zážitkovej práce s rôznymi systémami v ktorých sa ľudia nachádzajú (rodina, firma, záujmový klub…), v ktorých si potrebujú utriasť a ujasniť svoje miesto a podporiť tok energie správnym smerom. Spôsob ktorým pracujeme pomáha získať pohľad na veci také aké sú, zmeniť či podporiť uhol pohľadu a zažiť pozitívnu zmenu.

Je nám blízky citát Paula Watzlawicka „Kto chce nájsť samého seba nesmie sa iných pýtať na cestu.“

Napriek tomu je možné zdieľať, ako sa nám na vlastnej ceste darí, či nedarí a získavať na vlastnú cestu rôzne pohľady, zdieľať ako rozvíjať štýly chôdze či behu, alebo kde čerpať energiu. K tomuto sa snažíme vytvárať inšpiratívny a bezpečný časopriestor. Začali sme každý v susedných rohoch jedného poľa práce s ľuďmi: Lucia: divadlo, tanec a dramatická výchova, moderovanie, práca so zážitkom a facilitácia skupín v rôznych organizáciách ako Outward Bound ČR, SR, Orbis Institute, thajské masáže.

Martin: lekár, terapeut rogerián, konzultant krízovej intervencie – Modrý anjel, inštruktor lanových aktivít.  Rozvíjame sa v ďalších: arteterapia, muzikoterapia, rozprávanie príbehov, koučing, poradenstvo, rozvoj párov, rodičovstvo, podnikanie, systemické konštelácie… Prepájanie metód, techník, skúseností, zručností, vedomostí, pohľadov a postojov hnojí náš vzťah a obohacuje nás navzájom a veríme, že kyprí pôdu aj pre rast „kvetov“ trvalých, voňavých, krásnych a farebných i okolo nás. Energiu vieme spoločne čerpať najmä z dlhších ciest krajinami s batohom na chrbte.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová