Príprava na smrť - Meditačný sebaspoznávací a očistný seminár

Dátum konania: 
1. 11. 2018 (štvrtok) - 17:00 - 4. 11. 2018 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Roman a Katarína Miesler
Akciu organizuje: 
Katarína Miesler
Typ akcie: 
Pre verejnosť

Zo všetkých stôp je nejväčšia slonia, zo všetkých meditácií je nejväčšia tá o smrti...                      Buddha

Čo môžeme urobiť, aby sme se na konci života cítili naplnení? Čo je treba nechať byť, aby sme žili zmysluplný život? O čo je potrebné sa postarať, čo vykonať, povedať, prežiť, zmeniť, aby sme umierali zmierení a dovolili druhým odísť v mieri? Čo môžeme urobiť pre dobré podmienky na život i jeho koniec, čo môžeme urobiť pre druhých? Čo nám dává zmysel?

Bude to seminár plný otázok s vedomím, že skutočných-pravdivých odpovedí se už možno nedožijeme...

Na seminári se budeme zaoberať smrťou z rôznych uhlov pohľadu, ako s touto témou pracovať alebo skôr ako smrť môže pracovať s nami, či už ju čakáme (keď sme v procese umierania) alebo ešte nie (keď sme v procese „všedného“ života)

Pomocou meditácie, vizualizácie, sebapoznávacích a očistných techník, pohybu, hudby  sa budeme spájať s tím, čo je treba poznať a pustiť a s tým čo prichádza.

Snáď sa nám podarí dotknúť sa týchto otázok:

 • Čo si smrť berie a čo nám dává?
 • Čo je treba vyčistiť a prejasniť?
 • Je možné sa pripraviť na nepredstaviteľné?
 • Metódy - pokiaľ je možné niečo robiť
 • Poznánie fázý procesu prechodu
 • Príležitosť poznať podstatné
 • Starostlivosť o umierajúcich
 • Citlivé prežitie smrti blízkeho - smútenie, odpustenie, rozlúčka
 • Ako žiť tak, aby sme mohli v každom okamihu "odísť",  či necítili nedoriešené veci s druhými, ktorí z nášho života náhle odídu.

V priebehu semináru budeme používať tieto metódy:

 • meditáciu na dych, na podstatu mysli
 • meditáciu na rozvíjanie súcitu (tonglen), na rozvíjanie láskyplnosti (mettá)
 • meditáciu na štyri vznešené prebývania
 • riadenú vizualizáciu
 • sebapoznávacie a očistné techniky cez tanec, hudbu
 • ticho, príroda, zdieľanie 

Lektori

Katarína a Roman Mieslerovi

Roman Miesler - venuje sa praxi 27 rokov, zahŕňa učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie od roku 2000, kladie dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného zdravo vedeného života. Sprevádza tiež ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Katarína Levhart Miesler - vedie sebaspoznávacie, očistné a liečivé semináre s tancom, hudbou a meditáciou  od roku 2004. Zdieľa vlastnú cestu a skúsenosť. Vidí veľký význam vo vyváženom prístupe k vnútornej práci na sebe - v meditácii, sebapoznávaniu, očiste, liečeniu, službe a modlitbe. Sprevádza tiež ľudí v ústraní v tme v Zaježovej.

Katarína  a Roman sú partneri 10 rokov. Spoločne žijú v domčeku na Zaježovej, pracujú tiež vo Vzdelávacom centre Zaježová. Svoje cesty sa snažia prepojiť tak, aby prieniesli čo najväčší prospech ostatným, ktorí potrebujú pomoc na svojej vlastnej ceste. 

Cena

97 eur (v cene je ubytovanie, vegetariánska strava na celý čas, organizačný poplatok). 

V cene nie je zahrnuté ocenenie za sprevádzanie. Budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť v rámci vlastných možností.

Bližšie informácie a prihlášky

katarinalevhart@gmail.com, 0917 517 267

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová