O výstave

Príbeh vzťahu človeka a energie.

Ako sa vyvíjal a aké sú jeho dopady?

Výstava Energia zblízka v Elektrárni Piešťany povie viac! Prostredníctvom jedinečných a atraktívnych exponátov vtiahne žiakov do veľkého príbehu energie.

Zážitkovou formou učí o premene a využívaní energie. Vysvetľuje jej životný cyklus, vplyv našej spotreby na životné prostredie či možnosti efektívnych úspor. Jej hlavným cieľom je podpora prirodzenej zvedavosti, kreativity, schopnosti vytvárať si vlastný názor, odovzdávať ale i prijímať informácie a najmä motivovať žiakov ku kladeniu ďalších otázok.

Interaktívna výstava Energia zblízka je určená primárne pre II. stupeň základných škôl, určite však osloví aj študentov stredných škôl. Zistite viac a prihláste svoju triedu!