Túlavý autobus 2019

Registrovať sa je možné do 10. mája 2019 do 12.00.

Jednodňové turné „Túlavý autobus“ sa bude konať v piatok 17.5.2019 v čase od 8.30 – 17.00 s nástupom a výstupom v Poprade. Navštívime spolu niekoľko inšpiratívnych slovenských školských záhrad, ktoré učia, kde uvidíme, ako sa záhrada dá pretvoriť na tvorivú prírodnú učebňu a uvidíme aj konrkétne ukážky vyučovania v záhrade.

Odchod je 17. mája presne o 8.45 z parkoviska pred železničnou stanicou Poprad-Tatry.

Program turné bude pokračovať návštevami školských záhrad na trase Poprad - Vrbov - Lipany - Košice - Poprad. 

Účasť na turné je bezplatná, účastníci si hradia len prípadnú cestu do/z Popradu k miestu nástupu/výstupu. V prípade zrušenia záväzného prihlásenia po 10. máji si Živica vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 20 eur.

Počas akcie bude zabezpečený obed v školskej jedálni. Predpokladaný návrat do Popradu je o 17.00 hod.

 
1 Start 2 Complete
Údaje o prihlasovanej osobe
Vyplňte, ak reprezentujete školu
Vyplňte, ak reprezentujete školu

Po úspešnom odoslaní tohto prihlasovacieho formulára bude do 48 hodín na e-mail uvedený v časti „E-mail na prihlasovanú osobu“ zaslaný e-mail potvrdzujúci Vašu registráciu na turné. V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail, skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. Automaticky zasielané e-maily sú často spamovým filtrom zastavené. Ak skutočne potvrdzujúci e-mail nedostanete, opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás kontaktujte na: polackova@zivica.sk