Zoznam zapojených škôl

Do projektu je zapojených spolu 25 škôl z banskobystrického a popradského regiónu. 

Základná škola, Ďumbierska17, 947 01 Banská Bystrica
Základná škola Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17, 969 22 Banská Štiavnica
Záklasná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
Základná škola s materskou školou Cinobaňa
ZŠ Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín
Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
Základná škola, Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa
Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457,981 01 Hnúšťa
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
ZŠ s MŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska, Vagonárska 1660/4, Poprad - Spišská Sobota                
Základná škola Ivana Branislava Zocha, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca                          
Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835 Rimavská Sobota, 97901 Rimavská Sobota
Základná škola Komenského, Komenského 6, 06401 Stará Ľubovňa
ZŠ s MŠ Maximiliána Hellla, Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
ZŠ Telgárt, 68, 97673 Telgárt
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61  Tisovec
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen
ZŠ sv. Dominika Savia, M. M. Hodžu 1732/9, 960 01 Zvolen
Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen
Základná škola Andreja Kmeťa, A.Sládkoviča 24, 966 81 Žarnovica
ZŠ s MŠ, Gottwaldova 81, Želovce
Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom