Zaujímavé informácie

www.zelenaskola.sk – medzinárodný program zameraný na environmentálnu výchovu a participáciu žiakov. Nájdete tu zaujímavé metodické materiály, články zamerané na rôzne témy a mnoho iného.

www.ekomapa.sk  – mapa s rôznymi záujmovými bodmi (pramene, chránené územia, ekoobchody,...)

www.modraskola.sk – projekt Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

www.daphne.sk – inštitút aplikovanej ekológie Daphne poskytuje školám množstvo zaujímavých materiálov najmä z oblasti ekologickej výchovy aj v téme voda.

http://www.vodajezivot.sk/ - informácie pre odborníkov, verejnosť ale aj rôzne hry pre žiakov. 

http://waterfootprint.org/ - informácie o virtuálnej vode, vodnej stope a obsahu virtuálnej vody vo vybraných produktoch  

http://www.waterfootprintkemira.com/meter - produktová kalkulačka virtuálnej vody, vypočíta vám spotrebu vituálnej vody vami zvoleného prodktu

http://www.angelamorelli.com/water/ - virtuálna voda