Metodické materiály

 

Informačný list pre učiteľov pilotných škôl

je doplnkový materiál zhrňujúci základné informácie a inšpiratívne materiály.

 

Softvér na interaktívnu tabuľu pre 2st. ZŠ:

Tieto softvéri dopĺňajú komplexné metodické materiálny celé na vyučovacie hodiny so zapojením všetkých žiakov.

Moderne o vode

V rámci 3 tém sa žiačky a žiaci prostredníctvom zaujímavých aktivít oboznámia s pojmami ako virtuálna voda či vodná stopa. Naučia sa ako chrániť vodu a jej zdroje, zistia čo všetko vplýva na ich kvalitu a dozvedia sa kde všade a ako ju využívame. http://www.zivica.sk/moderneovode/

 

Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe

Ponúka 11 aktivít, 11 vedomostných kvízov, pracovné listy, desiatky otázok na diskusiu, videá a fotografie na zamyslenie. Tematicky sa zaoberá oblasťami ako je globalizácia, ľudské práva, životné prostredie, zodpovedná spotreba či nemateriálne bohatstvo rozvojových krajín. http://www.zivica.sk/vpohybe/

E-learning 

Nielen pre vašich žiakov ale aj pre vás je tu e-learning zameraný na Globálne vzdelávanie, Kolapsy civilizácií, Alternatívy v poľnohospodárstve a Etiku v médiách http://www.sokratovinstitut.sk/e-learning/files/

 

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Informačný list727.01 KB