Kontakt

Koordinácia projektu, informácie o projekte:

Katarína Cesnaková

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Hviezdoslavova 18, 960 01 Zvolen

tel. 0917 35 35 32, alebo e-mail: cesnakova@zivica.sk

 

 

Partneri projektu:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spololočnosť a.s.