Spoločne tajným životom vody

„ Odreagovali sme sa od bežného stereotypu. Oceňujem, že sa kurzu mohli zúčastniť aj žiaci, mali sme aktivity spoločné, ale aj oddelené. Celý deň sa niesol v priateľskej atmosfére. Boli sme zjednotení a všetci narovnako“

aj takto zhodnotila jeden z prvých kurzov s názvom "Spolu tajným životom vody", ktoré prebehli v dňoch 8. a 10. decembra 2015.

Kurzov sa zúčastnilo 20 školských tímov v zložení 1 učiteľ a 2 žiaci a spoločne absolvovali jednodňové školie. Žiaci spolu s učiteľmi pátrali po množstve viruálnej vody ukrytej v rôznych produktoch od mobilných telefónov, 1 kg paradajok až po balíček čipsov. Simulovali sme vplyv pestovania bavlny na svetové vodné zdroje v lavóri s vodou a navzájom sa inšpitovali.

Z učiteľov sa stali na hodinu pátrači a išli zisťovať niekoľko informácií o vode do mesta. Žiaci medzi časom objavovali rovesnícke vzdelávanie a pokúšasli sa zostaviť vlastnú hodinu na tému voda pre svojich spolužiakov. Po návrate učiteľov žiaci odprezentovali svoje rovesnícke vzdelávania a spoločne s učiteľmi dotvorili to čo si samostatne predpripravili. Po niekoľkých spoločne strávených hodinách odchádzali žiaci spolu s učiteľmi z kurzu s hlavou plnou nápadou a inšpirácií.

Školským tímom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.