Rovesnícke vzdelávanie v praxi

 

„Myslím, že to bola nová skúsenosť pre dievčatá a prijemná pre štvrtáčikov. Spokojné boli aj pani učiteľky v štvrtáckych triedach“ hodnotí Katarína Gajdošová rovesnícke vzdelávanie, ktoré realizovali jej žiačky na Základnej škole Komenského v Starej Ľubovni.

Rovesnícke vzdelávanie je založené na princípe „peer to peer“ čiže učenie „rovného s rovným“. Vychádza z tvrdenia, že žiaci dokážu látku, ktorú sami poznajú, jednoducho a jasne podať svojim rovesníkom alebo mladším spolužiakom.

Žiaci sa na chvíľu stanú učiteľom

Realizácia rovesníckeho vzdelávania nie je taká jednoduchá ako by sa na prvý pohľad mohlo žiakom zdať.

Učitelia z radov žiakov si musia naštudovať tému, ktorej sa budú venovať. Musia si pripraviť pomôckynaplánovať priebeh hodiny. Pri plánovaní hodiny je však dôležité, aby prispôsobili svoje aktivity schopnostiam skupiny v ktorej idú rovesnícke vzdelávanie realizovať. Nemalo by sa stať, že pri vysvetľovaní prváckeho učiva budú „učitelia" z radov žiakov používať cudzie výrazy a veľké množstvo textu, ktorému menší žiaci nemajú šancu rozumieť,

„Keď začíname so žiakmi tvoriť rovesnícke vzdelávanie, na viditeľné miesto si spíšeme, ako vyzerá hodina, ktorá ma baví, na ktorej sa dobre cítim a na ktorej sa aj niečo naučím. Pri plánovaní aktivít sa stále k týmto bodom vraciame.“ vysvetľuje Katarína Cesnaková z CEEV Živica.

Aká je úloha učiteľov?

Namiesto toho, aby učitelia pripravili prezentácie a naplánovali aktivity, stávajú sa sprievodcami svojich žiakov. Pomáhajú im prejsť celým procesom prípravy, poskytujú zdroje informácií, pomáhajú so spätnou väzbou k jednotlivým aktivitám, k logickému a časovému rozloženiu aktivít. Sú prvými účastníkmi a konštruktívnymi kritikmi vzdelávania, ktorí si nim prejdú v predpremiére, aby žiaci stihli v prípade potreby upraviť svoj program.

O tom, ako vyzerá takéto vzdelávanie a aké dojmy z neho majú jeho účastníci, sa môžete dozvedieť prostredníctvom tohto videa zo Základnej školy s materskou školou na Komenského ul. 587/15 v Poprade. A taktiež prostredníctvom fotografií už realizovaných vzdelávaní v projekte Tajný život vody.