Ocenili sme 6 inšpiratívnych akčných dní

Koľko vody sa skrýva v notebooku, kožených topánkach, alebo v kile paradajok?

Čo sa deje s plastovou fľašou v oceáne?

Ako funguje čistiareň odpadových vôd?

25 školských tímov v zložení jednej pani učiteľky a dvoch žiakov zapojených do projektu Tajný život vody poznalo odpovede a pomohlo ich odhaliť svojim kolegom, spolužiakom a celej školskej komunite. Ocenili sme 6 najinšpiratívnejších z nich cenami v celkovej hodnote 1200 eur.

„O tom, ako bude vyzerať Deň vody rozhodovali najmä žiaci a musím uznať, že aktivity, ktoré svojim spolužiakom, učiteľom a širšej školskej komunite pripravili, boli naozaj zaujímavé. Monitoring kvality a znečistenia vôd, vodné bary, pokusy, ankety, virtuálna voda a mnohé iné. Výber tých najinšpiratívnejších bol naozaj náročný“ hovorí koordinátorka projektu Tajný život vody Katarína Cesnaková zo Živice.

V Divíne sa Deň vody niesol v réžii žiaka deviatej triedy Adama, ktorý v spolupráci s učiteľmi pripravil pre svojich spolužiakov deň plný zaujímavých aktivít s názvami ako Kvapka vody, Vodný bar, Vodné hádanky, experimenty, Virtuálna hodnota vody. Akcia dopadla úspešne a do dňa vody dokázali zapojiť všetkých žiakov aj pedagógov a zamestnancov školy.

Žiaci Základnej školy P. Kellera Hostinského v Rimavskej Sobote zapojili do svojich aktivít aj verejnosť, keď zisťovali ako šetrí vodou a svoju pozornosť zamerali na blízku vodnú nádrž.

Základná škola s materskou školou Vagonárska v Spišskej Sobote spolu s inými zaujímavými aktivitami pripravili pre učiteľov chémie okolitých škôl metodické stretnutie. Žiaci predstavili učiteľom množstvo pokusov zameraných na vodu, vodný cyklus, kvalitu a čistenie vody.

„V žiadnom prípade nechceme poukázať len na znečistenie vody a planéty ako takej. Chceli sme im dať možnosť pochopiť, že aj pitná voda je vyčerpateľný zdroj, a teda s ňou treba zaobchádzať nanajvýš zodpovedne,“ komentovala aktivity zo Dňa vody Mgr. Zuzana Mikulčíková zo Základnej školy v Hliníku nad Hronom.

Ocenenými školami sú:

  • Základná škola  Lúčna 8, Divín
  • Základná škola  Školská 482, Hliník nad Hronom
  • Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota
  • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
  • Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
  • Základná škola s materskou školou Vagonárska, Poprad - Spišská Sobota

Oceneným školám gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú spoluprácu počas celého projektu.