Na školách prebehol Deň Vody akčne

V období 16. – 23. marca pri príležitosti Dňa Vody školy zapojené do projektu Tajný život vody otvorili svoje brány, aby ukázali prečo je dôležité chrániť vodu.

Študenti svojim mladším spolužiakom, rodičom, susedom či učiteľom vysvetľovali pojem virtuálna voda a objavovali, koľko vody sa ukrýva v rôznych produktoch. Iní sa vrhli na praktické čistenie vodných zdrojov, chemické pokusy a rozbory vôd, mapovania znečistenia tokov, prebiehali ochutnávky vo vodných baroch,

 „V náš Akčný deň sme prežili 4 vyučovacie hodiny v 2.B triede pri Žabiatkach. Boli zvedavé, šikovné a akčné, už len skočiť do VODY. Vzbudili sme rozruch na celom prvom stupni. Postupne sa objavovali pani učiteľky i žiaci, ktorí nás pozývali k sebe do triedy.“ zhodnotila p. Majerníková zo Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša v Brezne.

Na základnej škole v Spišskej Sobote učili žiaci učiteľov. V rámci metodického dňa so zameraním na environmetnálnu výchovu pre učiteľov chémie z okolitých škôl, žiaci ukázali čo sa v nich skrýva. Predviedli sériu pokusov v ktorých vytvorili napríklad princíp funkcie čističky odpadových vôd. „Svojou odbornou ukážkou a dôkladným výkladom milo prekvapili mnohé z prítomných učiteliek“ dodáva koordinátorka projektu Katarína Cesnaková.

Viac o tom, čomu sa školy  venovali a ako vyzerali ich akčné dni vám prinesieme koncom apríla.

Všetkým 25 zapojeným školám, ktoré