Vanessa de Oliveira Andreotti /FIN/ profesorka globálneho vzdelávania

Reč v európskom parlamente, 11 minút

 

Open Spaces project presentation, 6 minút

 

O rozhovoroch, prednáška, časť 1,2,3, 24 minút