SLUŽBY

Využite pestrú ponuku našich služieb. Môžete usporiadať akciu pre svoju organizáciu alebo firmu vo Vzdelávacom centre Zaježová. Alebo vám naopak my pre vašu firmu, organizáciu usporiadame zážitkový a inšpiratívny workshop pre zamestnancov a dobrovoľníkov.

 

Prenájom priestorov a ubytovanie

Naše Vzdelávacie centrum Zaježová pri Zvolene je gazdovská usadlosť premenená na modernú umelecko-ekologickú stavbu. Ponúkame priestory pre vaše semináre, školské výlety, akcie firiem, mimovládok, ale aj pre rodinné výlety.

Koordinátorka: Martin Cerovský, cerovsky@zivica.sk, 0917909864

>> Viac na www.centrumzajezova.sk
 

 

Pre firmy a organizácie

Chcete byť viac "eco-friendly" a potrebujete poradiť? Radi by ste vzdelávali zamestnancov, či priniesli komunite v ktorej pôsobíte originálne a moderné formy envirovzdelávania?

Alebo chcete zažiť nový rozmer firemného teambuildingu, dobrovoľníctva, či sa inšpirovať na zážitkovom kurze v prírodnom prostredí Vzdelávacieho centra Zaježová?

>> Viac info: Kristína Hudeková, hudekova@zivica.sk