DONORI 

 


ODBORNÝ PARTNER
 

 

Chcete čítať viac od Živice?

Vydali sme už niekoľko knižiek, ak máte o ne záujem, tak nás kontaktujte na info@zivica.sk

Hlasy väčšinového sveta

10+1 ROZHOVOROV Z 5 KONTINENTOV

166 strán rozhovorov s ľuďmi rôznych národov, etník a osudov, ktorí vám odhalia svoj pohľad na usporiadanie sveta, pomoc a možnosti zmeny k lepšiemu. Okrem iného sa dozviete:

  • Ako pomáha zasielanie vyradených počítačov z Európy a USA západnej Afrike?
  • V čom sa naše správanie podobá narkomanovi, ktorý je presvedčený, že iba žúruje?
  • Ktorá krajina nemá vlastnú armádu a 99% jej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov?
  • Prečo by každá škola mala mať vlastnú záhradu a kuchyňu prístupnú deťom?
  • Ako vyzerá škola založená na maorských hodnotách?
  • Ako dokáže človeka zmeniť pobyt medzi ľuďmi, ktorí žijú absolútne spätí s prírodou?
  • Komu najviac pomáha humanitárna pomoc?
  • Ako vníma moslimka a imigrantka Slovensko a Slovákov?
  • Ako sa odlišuje rómsky svet od toho gadžovského?

 

Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď Vanessa Andreotti, Bryan Mukandi, Saamah Abdallah,  Steve Eligio Gallegos, Satish Kumar, Karuna a Bronwyn Thurlow, Daniel Everett, Tomáš Ryška, Sahraa Karimi, Janette Motlová a Iniya Govender.

Pokiaľ vás tieto témy zaujali, knihu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 
Cigánka

Janette Motlová - Cigánka

rok vydania: 2018

 

Román, ktorý vydala Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Sokratovým inštitútom.

 

Kniha Cigánka je dialógom medzi rómskym a gadžovským svetom. Stretneme v ňom Janett – dieťa, dcéru, žiačku, študentku, manželku, matku, pacientku. Hľadajúcu zamestnanie, riešenie denných problémov i predsudkov, vlastnú cestu životom. Aktuálne vydanie  pokračuje v rozprávaní osobného príbehu Janette počas uplynulých 5 rokov.

 

Nazrite doň zblízka, vnímajte pocity, dilemy, životné križovatky, premýšľajte. O tom, že nik z nás neovplyvnil podmienky, do ktorých sme sa narodili. Ako budeme žiť tu a spoločne však ovplyvniť môžeme.

 

Objednať tlačenú knihu: vydavatelstvo@tuzvo.sk
Dobrú noc a pozor na hady

Daniel Everett - Dobrú noc a pozor na hady

rok vydania: 2018

 

Druhý životopisný román, ktorý vydala Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Sokratovým inštitútom.

 

Daniel Everett strávil s prestávkami vyše 30 rokov s Pirahami — ľuďmi z malého kmeňa amazonských Indiánov v strednej Brazílii. V knihe popisuje ohromujúce zážitky a objavy zo svojho života v džungli s kmeňom, ku  ktorému prišiel so svojou ženou a tromi deťmi v nádeji, že ich obráti na kresťanstvo.

 

Everetta okamžite zaujal jazyk Pirahov, jeho kultúrne a lingvistické dôsledky, ktoré z neho vyplývali. Pirahovia nepoužívajú číselnú sústavu, žiadne názvy farieb, nepoznajú predstavu vojny či osobného vlastníctva.

 

Život s nimi priviedol misionára Everetta k vážnym otázkam, či skutočne z duchovného hľadiska niečo potrebujú, či je správne a z akého dôvodu im prinášať vieru. Svoj život postupne miesto šírenia viery zasvätil lingvistike.

 

Kniha prináša čiastočne horúce zápisky, čiastočne výsledky výskumu. Everettov príbeh je jedinečným pohľadom na povahu jazyka, myslenia a života vôbec.

 

Objednať tlačenú knihu: vydavatelstvo@tuzvo.sk
Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie

Existuje na Slovensku ešte divočina?

Ako sa dohodnúť s niekým, koho naozaj neznášate?

Čaká našu civilizáciu kolaps? Ako pracovať s médiami? Môže byť produkcia potravín ekologická? Čo na klimatickú zmenu dreviny? Čo je to lokálna mena? Aké sú príklady obhajoby práv občanov na Slovensku? Čo vieme dosiahnuť vnútornou prácou? Inšpirujú nás prírodné národy? 

 

Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď v publikácii Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie Vanessa de Oliveira Andreotti, Erik Baláž, Václav Cílek, Zuzana Čaputová, Zuzana Gallayová, Naďa Johanisová, Eva Kováčechová, Karolína Miková, Marie Stracenská, Dušan Ondrušek, Jana Škvareninová, Ján Šlinský a  Ivan Verný (lektori Sokratovho inštitútu).

 

Publikáciu je možné zakúpiť osobne v Predajni odbornej literatúry priamo vo Zvolene na Technickej univerzite, alebo objednať na  vydavatelstvo@tuzvo.sk Cena je 10 EUR + poštovné a balné.

Globálne vzdelávanie - kontext a kritika

Súčasný svet je prepojenejší a navzájom závislejší ako kedykoľvek predtým. Informácie, energia, suroviny, tovar, ľudia – prúdia neuveriteľnou rýchlosťou. Aké to má dôsledky? Aké riziká? Aký je náš podiel na tomto kolose? Sme spoluzodpovední? Je naša snaha a pomoc vítaná?

 

Kniha nastoľuje otázky, ktoré nie sú vždy príjemné a spochybňuje často zaužívané presvedčenie. Podľa autorov nebolo cieľom zostaviť publikáciu ospevujúcu pomoc „rozvojovým“ krajinám, ale skôr vyvolať otvorenú a hlbokú diskusiu o rozvojovej pomoci a vzdelávaní.

 

V publikácii nájdete kapitoly venujúce globálnemu vzdelávaniu z pohľadu medzinárodne uznávanej profesorky Vanessy Andreotti, prepojeniu globálneho vzdelávania s bežným životom či zobrazovaniu krajín globálneho Juhu. Okrem toho sú tam tématicky zamerané kapitoly týkajúce sa klimatickej zmeny, poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a ďaľšie. Súčasťou knihy je CD s textom Učiť sa vnímať svet Očami toho druhého od Vanessy Andreotti.

 

Stiahnite si pdf

Environmentálna výchova v súvislostiach

Táto učebnica otvára nové témy a prístupy, poskytuje širší uhol pohľadu na svet v nás a okolo nás. Prostredníctvom osobných skúseností, príkladov z praxe sa prihovára čitateľovi veľmi prístupnou, praktickou a inšpiratívnou formou.


Za obsahom plnofarebnej, na fotografie a ilustrácie bohatej knihy stoja osobnosti zo Slovenska, Kanady, Brazílie či Českej republiky, ktoré sa environmentálnemu vzdelávaniu roky venujú na vedeckej, formálnej či neformálnej úrovni.

 

Stiahnite si pdf

 

Alebo študujte zadarmo e-learning témy:

Globálne vzdelávanie

Kolapsy civilizácií

Alternatívy v poľnohospodárstve

Etika médií

http://www.sokratovinstitut.sk/e-learning/

 

 

 

Stále nové články o spoločnosti, vzdelávaní, spiritualite a životnom prostredí môžete sledovať na našom portáli čierna labuť.

 

Chcete sa zapojiť do projektov Živice?

Stačí si vybrať, čo je pre Vás vhodné:

Sokratov inštitút – pre vysokoškolákov a absolventov, mladých ľudí vo veku 18 – 32 rokov

Veríme, že spoločnosť môže výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť znalostí, odvahy, nadšenia a sily vytrvať. Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj takýchto osobností: mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou. Viac na www.sokratovinstitut.sk.

   

Komenského inštitút  – pre pedagógov

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Vynikajúci učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje. Nevyhnutné nie sú krajšie učebnice, viac tabletov v triede alebo lepšie pripravené testy. Kľúčoví sú učitelia, ktorí majú zručnosti a kompetencie meniť školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej deviácie. Viac na www.komenskehoinstitut.sk.

Zelená škola – pre školy

Veríme, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Viac na www.zelenaskola.sk.

 

Hľadáte miesto na vlastný rozvoj či realizáciu seminárov?

Neďaleko od Zvolena, na lazoch sídli Vzdelávacie centrum Zaježová, kde ponúkame pestrú paletu seminárov pre verejnosť, ústranie pre jednotlivcov, programy pre školy alebo pobyty pre firmy.