Pre vysokoškolákov

Sokratov inštitút

Akreditované vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov. Prináša inovatívne pohľady, pozýva zahraničných lektorov, buduje neformálnu komunitu šikovných mladých ľudí.

Koordinátorka: Jana Ďaďová, dadova@zivica.sk, 0907 739 502

>> Viac na www.sokratovinstitut.sk

 

Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie odkrýva celosvetové prepojenia kultúrnych a historických vzťahov jednotlivých krajín, obchodu, životného prostredia alebo politík. Jeho cieľom je rozvoj kritického myslenia aj poskytnutie priestoru na zmenu postojov a správania. Globálne vzdelávanie ponúka študentom priestor spoločne pátrať po príčinách nerovností, chudoby a znečistenia a zároveň tvorivo hľadať možnosti zmeny a väčšej rovnováhy.

>> Viac na www.zivica.sk/globalnevzdelavanie