Pre verejnosť

Semináre vo Vzdelávacom centre Zaježová

Ponúkame vám tvorivé, zážitkové aj sebapoznávacie semináre. Môžete zažiť iný rozmer života uprostred prírody, navrátiť sa k vlastnej sile a získať nové inšpirácie.

Koordinátorka: Martin Cerovský, cerovsky@zivica.sk

>> Chcem sa dozvedieť viac

 

Prednášky Sokratovho inštitútu

Pre verejnosť určená séria prednášok slovenských aj zahraničných lektorov Sokratovho inštitútu. Týkajú sa tém, ktoré považujú vo svojej práci za najdôležitejšie. Prednášky sa konajú v Bratislave a vo Zvolene, vstup je bezplatný.

Koordinátorka: Jana Ďaďová, dadova@zivica.sk

>> Chcem sa dozvedieť viac