Pre školy

 

Komenského inštitút

Vzdelávanie pre vašich učiteľov

Inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska. Účastníci sú vedení špičkovými lektormi a formou zážitkových a praktických aktivít, neformálnych rozhovorov i prednášok spoločne prichádzajú na to, ako priniesť kritické myslenie, zážitkovú pedagogiku, či facilitáciu konfliktov do školských tried.

Koordinátor: Radoslav Plánička, planicka@zivica.sk

>> Viac na www.komenskehoinstitut.sk

 

Zelená škola

Podpora pre reálne problémy vašej školy

Výchovno-vzdelávací program určený pre MŠ, ZŠ a SŠ, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom je podpora školských komunít, v ktorých žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy. Ponúkame im k tomu pestrý servis a jedinečnú metodiku 7 krokov.

Koordinátor: Juraj Oravec, oravec@zivica.sk

>> Viac na www.zelenaskola.sk

 

Zážitkové programy

Na týchto programoch nezažijete žiadnu nudnú prednášku

Ak vás zaujímajú environmentálne a globálne témy, ako prepojiť intelekt s intuíciou a nové zážitkové metódy, ste u nás na správnej adrese! Programy prebiehajú vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Koordinátor: Martin Cerovský, cerovsky@zivica.sk

>> Chcem sa dozvedieť viac

 

Záhrada, ktorá učí

Vyučovanie v školskej záhrade? Je to možné!

V 8 pilotných školských záhradách sa žiaci naučia nielen pestovať, ale aj matematiku, biológiu, chémiu či výtvarnú výchovu. Pre ostatné školy na inšpiráciu tvoríme metodickú príručku.

Koordinátorka: Ivana Poláčková, , 0905 654 241

>> Viac na www.zahradaktorauci.sk

SadOVO

V projekte SadOVO sa zameriavame na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek.

Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl a vzdelávať školy v oblasti ohrozenia, využitia a ochrany ovocných stromov.

Koordinátorka: Andrea Uherková, uherkova@zivica.sk, 0905 459 319

>> Viac info www.sadovo.sk