Závet

Prajete si, aby váš majetok slúžil aj po vašom odchode ideám? Veciam, ktorým veríte? Zahrňte nás do svojho závetu.

Váš dobročinný odkaz umožní dobrým veciam pretrvať. Po tom, čo ste zanechali svoju pozostalosť svojim blízkym, môžete podporiť aj aktivity Živice časťou svojho majetku.

Kontaktujte nás prosím na dakujeme@zivica.sk alebo na mobilnom čísle 0905 990 974.

Viac všeobecných informácií: www.zavety.sk

Ďakujeme vám.