Pozvime FAIRTRADE do supermarketov!

Rastúci počet spotrebiteľov je ochotných použiť svoju kúpnu silu nato, aby prostredníctvom nákupu fairtrade produktov prispeli k eliminácii chudoby, zlepšili životné podmienky farmárov a pracovné podmienky robotníkov v ekonomicky rozvojových krajinách.

Podľa európskeho prieskumu (1) je až 32% of Slovákov, 28% Maďarov, 36% Čechov, 42% Malťanov, 29% Poliakov a 30% Litovcov ochotných zaplatiť o minimálne 5% viac za potraviny alebo iné produkty, napríklad fairtrade, z ekonomicky rozvojových krajín, aby podporili tamojších obyvateľov. Tejto požiadavke však nezodpovedá ponuka supermarketov, v ktorých sa nakupuje väčšina potravín.

Spotrebitelia s pomocou organizácií CEEV Živica (Slovensko), Tudatos vásárlók egyesülete (Maďarsko),  Ekumenická akademie (Česká republika), Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Poľsko), Koperattiva Kummerċ Ġust (Malta) a Zali (Litva) požadujú, aby:

 

Bol Fairtrade dostupný! Spotrebitelia chcú mať certifikované fairtrade produkty bežne dostupné v predajniach supermarketov, najmä fairtrade certifikované kakao, čokoládu, kávu, čaj, banány, ananásy a iné tropické ovocie.

Bol Fairtrade viditeľný! Spotrebitelia chcú vidieť fairtrade produkty zvýraznené v regáloch v predajniach aj na reklamných letákoch. Fairtrade logo by sa malo objaviť na regáloch a v komunikačných materiáloch s krátkym vysvetľujúcim textom.

Bol Fairtrade transparentný! Spotrebitelia chcú vidieť, že supermarkety, ako súčasť svojho záväzku k sociálnej zodpovednosti, zadefinujú predajné ciele a indikátory týkajúce sa férového prístupu k dodávateľom, ktoré potom publikujú vo svojich výročných CSR správach alebo podobných dokumentoch a budú ich auditovať a dodržiavať.

Spotrebitelia podporujú, aby sa supermarkety zaviazali platiť férové ceny všetkým svojim dodávateľom, a tým im umožnili viesť sociálne, environmentálne a ekonomicky udržateľnú produkciu.

Väčšina oslovených supermarketových reťazcov už férové produkty vo svojich predajniach v západoeurópskych krajinách ponúka. Napríklad TESCO je druhým najväčším predajcom fairtrade produktov vo Veľkej Británii (2). LIDL v Nemecku bol prvý, kto sa zapojil do programu férového kakaa a vyhlásili rok 2016 za rok Fairtrade (3). Prvé lastovičky už nájdeme aj v našich supermarketoch, stále je to však skôr výnimka ako bežná ponuka. Na Slovensku petícia oslovuje aj naše reťazce COOP Jednota a Terno, ktoré sú dostatočne silné a populárne nato, aby mohli fairtrade produkty do ponuky zaradiť.

“Nie sme druhoradí konzumenti. Slovenskí spotrebitelia si žiadajú férové produkty rovnako ako ich západní susedia, aby tak mohli využiť svoju kúpnu silu na podporu spravodlivosti a trvalej udržateľnosti,” hovorí Petra Ježeková z CEEV Živica. “Na Slovensku je rozvíjajúci sa trh s fairtrade produktami. Supermarketový reťazec, ktorý začne ako prvý výrazne podporovať sortiment s týmto certifikátom, vyťaží z pozitívneho imidžu fairtrade najviac,” dodáva.

 

 

 

O fairtrade

Občianske združenia z východnej Európy podporujú fairtrade hnutie a jeho dovoz do svojich krajín, pretože predstavuje dôveryhodný prostriedok, ktorým môžu spotrebitelia prispieť k sociálnej spravodlivosti a trvalej udržateľnosti. Ako sa píše v Charte medzinárodného Fairtrade hnutia (4): prispieva k trvaloudržateľnému rozvoju ponukou lepších obchodných podmienok a zaistením práv marginalizovaných skupín producentov a robotníkov – najmä v krajinách globálneho Juhu.

Kritériá Fairtrade zaručujú, že produkcia spĺňa určité pracovné a ľudsko-právne štandardy. Producenti v systéme fairtrade dostávajú vopred určenú minimálnu sumu, ktorá pokrýva náklady na trvalo udržateľnú produkciu. Dodržiavanie je auditované autorizovanými orgánmi. Producenti a predajcovia, ktorí splnia kritériá môžu používať fairtrade logo. Najznámejšou a „pôvodnou“ je certifikácia koordinovaná organizáciou Fairtrade International (5). CEEV Živica odporúča túto certifikáciu, pretože táto schéma pokrýva všetky najdôležitejšie kritériá.

  1. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf
  2. https://www.tescoplc.com/tesco-and-society/reports-policies-and-disclosu...
  3. https://www.lidl.de/de/fairtrade/s7374445
  4. http://fairtrade-advocacy.org/images/Charter_of_Fair_Trade_principles_EN...
  5. https://www.fairtrade.net/