Naša vízia

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Nájdete nás v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Chceme pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. Veríme, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Problémy životného prostredia sú výzvou k tomu, aby sme svoju pozornosť obrátili dovnútra nás samých. Povrchné riešenia nebudú stačiť.

Ten, kto dosiahol vnútorný pokoj a múdrosť môže byť najväčším prínosom pre ochranu životného prostredia.

Poslanie

Veríme, že jeden hlboký zážitok mení človeka  zásadnejšie ako štúdium mnohých kníh. Učíme preto tak, aby sme oslovovali nielen intelekt, ale celú ľudskú bytosť:

  • prinášame inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti.
  • ukazujeme smer, prinášame príklady, ponúkame praktické riešenia
  • povzbudzujeme ľudí, aby hľadali vlastnú cestu k svetu založenému na slobode, zodpovednosti a úcte

Naše hodnoty

  • rešpekt ku slobode každého jedinca - veríme, že každý má právo hľadať vlastnú cestu
  • zodpovednosť voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás – vnímame ju ako nedeliteľnú súčasť slobody
  • úcta ku všetkému živému, pretože všetko živé pramení z jediného bytia

Zmena prichádza zvnútra