Základná škola Turnianska, Bratislava

Vďaka projektu Záhrada, ktorá učí, sme v roku 2017 na záhrade vytvorili:

  1. kvetinový záhon
  2. bylinkovú špirálu
  3. oddychovú zónu
  4. vyvýšené záhony
  5. hmyzí hotel
  6. hotel pre jašterice
  7. kompostovisko
  8. levanduľový záhon

Prvky sme využili na týchto predmetoch:

Slovenský jazyk – kvetinový záhon, bylinková špirála

Matematika – kvetinový záhon, bylinková špirála, levanduľový záhon, vyvýšené záhony, hmyzí hotel

Umiestnenie

Základná škola, Ul. Dr. Janského, ŽIar nad Hronom

V školskej záhrade sme si vytvorili sedenie okolo ohniska - Artušov kruh, tiež sedenie z paliet pod pergolu, infotabuľky s označením stanovíšť, napájadlo pre vtáčiky...

Radi by sme opravili slnečné hodiny, vyrobili ďalšie napájadielká pre vtáčiky, vytvorili náučné tabule - aj viacjazyčné, svojpomocne vytvorili výučbové hry.

 

Umiestnenie

„Vyučovacím nástrojom by mali byť všetky zmysly“

V Záhrade, ktorá učí, pomáhame školám upraviť ich školské pozemky tak, aby si na nich žiaci nielen oddýchli, ale aby v budúcnosti slúžili ako učebňa v prírode. Jednou zo zapojených škôl, ktorá sa chytila projektu naozaj telom i dušou, je Základná škola na Sliači. Školský koordinátor Záhrady, ktorá učí, RÓBERT BORBÉLY vyvracia predstavy o apatických žiakoch a  o tom, ako sa niečo „nedá“.

Stránky