Pre vysokoškolákov

Sokratov inštitút

Akreditované vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov. Prináša inovatívne pohľady, pozýva zahraničných lektorov, buduje neformálnu komunitu šikovných mladých ľudí.

Koordinátorka: Jana Ďaďová, dadova@zivica.sk, 0907 739 502

>> Viac na www.sokratovinstitut.sk

 

Globálne vzdelávanie na TUZVO

V spolupráci so zahraničnou univerzitou vo fínskom Oulu a brazílskou profesorkou Vanessou Andreotti sme zaviedli globálne vzdelávanie do študijných predmetov vyučovaných na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. 

>> Viac na www.zivica.sk/globalnevzdelavanie