Právo a aktívny občan - workshop Sokratovho inštitútu

Dátum konania: 
15. 2. 2018 (štvrtok) - 17:00 - 18. 2. 2018 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Eva Kováčechová
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Workshop je prezentáciou skúseností a právneho rámca v oblasti prístupu k informáciám, širokej a efektívnej účasti verejnosti na rozhodovaní a prístup k súdom vo veciach životného prostredia. Praktická aplikácia Európskej právnej úpravy, medzinárodných dohovorov (najmä Aarhuský dohovor) a Slovenskej právnej úpravy bude prezentovaná na príkladoch konkrétnych káuz, napr. Pezinská skládka a ďalšie. Workshop vytvorí priestor na reflexiu účastníkov týkajúcu sa významu kombinovania právnych, občiansko-participatívnych a mediálnych nástrojov.

Lektorky

Eva KOVÁČECHOVÁ - advokátka, od roku 1999 spolupracuje so združením ViaIuris. Pracuje predovšetkým v oblasti práva vo verejnom záujme, občianskej participácie na rozhodovaní, kontrole výkonu verejnej moci a pracuje tiež na téme súdnej reformy. Poskytuje právne konzultácie a právnu pomoc, pôsobí ako lektorka na vzdelávacích podujatiach, podieľa sa na spracovaní analýz a návrhov legislatívnych zmien. Je členkou svetovej siete environmentálnych právnikov EnvironmentalAllianceWorldwide, ako aj európskej siete environmentálnych právnikov Justice and Environment.

Tento workshop je určený len pre študentov Sokratovho inštitútu.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová