Zmysel živca

Živec je doplnková lokálna mena platí súčasne s eurom a je na euro viazaná.
Používa sa nezávisle v 2 mestách Slovenska: v Bratislave (Bratislavský živec) a Zvolene (Zvolenský živec)

 

 

Čo je jeho zmyslom?

Zmyslom živca je zabrániť odtekaniu peňazí preč z komunity. Lokálna mena živec sa snaží peniaze čo najdlhšie udržať v obehu bez toho, aby opustili komunitu.

Robí to pomocou jeho platnosti iba na určitom území a jeho kolovaním cez čo najviac subjektov.
Okrem toho, že živec koluje medzi obchodníkmi a zákazníkmi, obieha aj medzi obchodníkmi navzájom a medzi obchodníkmi a ich dodávateľmi, čo zabezpečuje jeho zotrvanie v miestnej ekonomike.

Už známy britský ekonóm J. M. Keynes povedal, že pre miestny rozvoj je dôležitý nielen objem peňazí, ktoré do oblasti prichádzajú, ale aj doba, ktorú v regióne zotrvávajú. Presne toto lokálna
mena zabezpečuje.


Prečo používať živec?

• zostáva vo svojom meste a podporuje jeho sebestačnosť
• podporuje miestne obchody
• vytvára vzťahy v komunite
• vďaka Komunitnému fondu podporuje miestne verejnoprospešné projekty
• máte možnosť ovplyvniť, kam idú „vaše“ peniaze

 

Ako to funguje?

 • Bratislavské a Zvolenské živce sú lokálnou doplnkovou menou, ktorá je platná zároveň s eurom.
 • Lokálna mena bola zavedená od apríla 2014 v mestách Bratislava a Zvolen. V Bratislave je platný Bratislavsky živec a vo Zvolene Zvolenský živec. 
 • Živec je v obehu v týchto hodnotách poukážok:

         

 

 • Živce sú kryté eurami v pomere 1:1.
 • Živce si môžete zameniť na určených miestach v Bratislave a vo Zvolene.
 • Živcami sa platí v zapojených označených miestnych obchodoch v Bratislave a vo Zvolene.
 • Živce sú spätne zameniteľné za eurá len pre obchodníkov, nie pre nakupujúcich.
 • Platnosť živcov je časovo obmedzená, vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, čím sa podporuje ich obeh. Bratislavskými a Zvolenskými živcami sa platí rovnako ako eurom. Pri platení má jeden živec hodnotu jedného eura.
 • Zapojenie sa do systému lokálnej meny je dobrovoľné.
 • Poukážky Bratislavského a Zvolenského živca sú zabezpečené proti falšovaniu štandardnými ochrannými prvkami.
 • Z účtovného a daňového hľadiska sú živce v zmysle zákona o účtovníctve ceniny (napr. ako gastro lístky, darčekové poukážky). Transakcie s nimi sú účtované v oficiálnej mene podľa platného zákona o účtovníctve (ceniny).

Ako viesť e-živec v účtovníctve? Kliknite SEM pre informácie.

Šablónu zmluvy pre obchodníka nájdete TU.

Ako to funguje

 • Bratislavské a Zvolenské živce sú lokálnou doplnkovou menou, ktorá je platná zároveň s eurom.
 • Lokálna mena bola zavedená od apríla 2014 v mestách Bratislava a Zvolen. V Bratislave je platný Bratislavsky živec a vo Zvolene Zvolenský živec. 
 • Živec je v obehu v týchto hodnotách poukážok:

                

                

 • Živce sú kryté eurami v pomere 1:1.
 • Živce si môžete zameniť na určených miestach v Bratislave a vo Zvolene.
 • Živcami sa platí v zapojených označených miestnych obchodoch v Bratislave a vo Zvolene.
 • Živce sú spätne zameniteľné za eurá len pre obchodníkov, nie pre nakupujúcich.
 • Platnosť živcov je časovo obmedzená, vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, čím sa podporuje ich obeh. Bratislavskými a Zvolenskými živcami sa platí rovnako ako eurom. Pri platení má jeden živec hodnotu jedného eura.
 • Zapojenie sa do systému lokálnej meny je dobrovoľné.
 • Poukážky Bratislavského a Zvolenského živca sú zabezpečené proti falšovaniu štandardnými ochrannými prvkami.
 • Z účtovného a daňového hľadiska sú živce v zmysle zákona o účtovníctve ceniny (napr. ako gastro lístky, darčekové poukážky). Transakcie s nimi sú účtované v oficiálnej mene podľa platného zákona o účtovníctve (ceniny).
- See more at: http://www.zivica.sk/sk/lokalna-mena/ako-funguje#sthash.FDOiBax9.dpuf