Profesor Isidor Wallimann - Prečo používať alternatívne meny?

Profesor Isidor Wallimann PhD., zakladateľ doplnkovej lokálnej meny BNB v meste Bazilej vo Švajčiarsku, sa už deväť rokov podieľa na jej rozvoji a úspešnom šírení. Isidor Wallimann, autor niekoľkých kníh venujúcich sa sociálnej politike a trvalej udržateľnosti, zhrnul výhody lokálnej doplnkovej meny do 16 bodov.

Lokálna doplnková mena:

 1. Pomenúva a propaguje sociálny a environmentálny prechod smerom k trvalej udržateľnosti.
 2. Spája a zjednocuje ľudí, ktorí sa zaujímajú o propagáciu sociálneho a environmentálneho prechodu smerom k trvalej udržateľnosti.
 3. Dáva identitu ľuďom, ktorí sa zaujímajú o sociálny a environmentálny prechod smerom k trvalej udržateľnosti.
 4. Dovoľuje ukazovať túto identitu iným, ktorí by mohli (alebo by chceli neskôr) propagovať sociálny a environmentálny prechod smerom k trvalej udržateľnosti.
 5. Posilňuje energiu sociálneho hnutia pre sociálny a environmentálny prechod smerom k trvalej udržateľnosti.
 6. Propaguje miestne mimovládne neziskové organizácie pracujúce v oblasti sociálneho a environmentálneho prechodu smerom k trvalej udržateľnosti.
 7. Podporuje miestnych podnikateľov v práci pre sociálny a environmentálny prechod smerom k trvalej udržateľnosti.
 8. Dá sa využiť na poskytovanie pôžičiek pre mimovládne neziskové organizácie a podnikateľov pracujúcich pre sociálny a environmentálny prechod smerom k trvalej udržateľnosti.
 9. Dá sa využiť na založenie nových mimovládnych neziskových organizácií a podnikania pracujúcich pre sociálny a environmentálny prechod smerom k trvalej udržateľnosti.
 10.  Sú to lokálne a demokraticky kontrolované peniaze.
 11.  Neopúšťajú mesto alebo región.
 12.  Pomáhajú v boji s neželanou globálnou konkurenciou.
 13. Vedome vytvárajú hodnoty prostredníctvom a pre miestnych obyvateľov.
 14. Nedajú sa použiť na špekulácie.
 15.  Symbolizujú iné ponímanie charakteru a úlohy peňazí.
 16.  Symbolizujú ekonomiku zakotvenú v spoločnosti, nie pre spoločnosť ovládanú ekonomikou.

BNB je iba jedna z desiatok lokálnych mien používaných na celom svete. Ich prínos je ale nepochybný. Aj rútiaca sa ekonomika Grécka podnietila vznik niekoľkých lokálnych mien, ktoré ľudia používajú namiesto oficiálnej meny. Miestni obyvatelia si myslia, že nový systém je najlepší spôsob, ako bojovať s krízou. Podporuje lokálnych výrobcov a pestovateľov. Kríza je výbornou šancou, ako naštartovať nové trvalo udržateľné alternatívy.

Viac o ďalších lokálnych menách si môžete prečítať v časti Lokálne meny vo svete.

PrílohaVeľkosť
Image icon isidor_wallimann.jpg267.06 KB

Zaujala Vás táto téma? Čítajte viac na stránke projektu: