Prečo používať živec

Živec ostáva vo svojom meste a podporuje jeho sebestačnosť

Vďaka živcu ostáva viacej peňazí vo vašom meste (Bratislava a Zvolen), čím sa podporuje jeho vyššia sebestačnosť a buduje väčšia nezávislosť od externých zdrojov. Živce obiehajú vo vašej komunite namiesto toho, aby odtekali mimo ňu. Živce ostávajú v lokálnej ekonomike, ľudia ich používajú znovu a znovu, čím vytvárajú viac hodnôt pre svoju komunitu. 

Živec podporuje miestne obchody a vytvára vzťahy v komunite

Živec je komunitnou menou, spája ľudí a umožňuje im vyjadriť podporu svojmu mestu. Živec vytvára priamy kontakt medzi miestnymi podnikmi a ich zákazníkmi, čím rozvíja osobnejšie vzťahy a prepojenia. Posilňuje solidaritu medzi miestnymi zákazníkmi a podnikmi. Živec pomáhaaj životnému prostrediu – lokálny nákup znamená menej prepravy.

Používaním živcov podporujete lokálne projekty

Výnosy, ktoré sa získajú používaním živcov, sa využijú na miestne verejnoprospešné projekty. Za každý živec v obehu daruje dm drogerie markt 10 centov do Komunitného fondu. Čím viac živcov budeme používať, tým vyššia bude suma na podporu verejnoprospešných projektov.