Donori

Projekt „Nevyšliapanou cestou“ realizuje od mája 2013 Živica. Jeho cieľom je priniesť fungujúce a trvalo udržateľné aktivity týkajúce sa environmentálne šetrného života v meste. Partnerom projektu bola švajčiarska organizácia Urban AgriCulture Netz Basel.

Tieto stránky vznikli v rámci švajčiarsko-slovenského projektu „Nevyšliapanou cestou“ realizovaného v období od mája 2013 do februára 2015 prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, ktorý na Slovensku manažuje Nadácia Ekopolis.

Projekt finančne podporila aj spoločnosť dm drogerie markt.