10 dôvodov prečo nakupovať lokálne a používať živec

1. Oživí lokálnu ekonomiku

Peniaze minuté v lokálnych obchodoch sa z veľkej časti znova dostávajú do ekonomiky, obohacujú celú komunitu, vrátane Vás. Miestne pôvodné obchody tu už boli ďaleko pred tým, ako sa začali budovať obchodné centrá a nákupné domy. Je pre nich ťažké konkurovať obrovským subjektom, pretože často riešia existenčné problémy. Nemajú energiu a peniaze, ktoré by vkladali do reklám, alebo konkurovali cenami. Ich prežitie je priamo závislé od množstva zákazníkov, ktorých vďaka obchodným centrám a nízkym cenám v nich strácajú.  

2. Vytvorí viac pracovných miest v lokalite

Zatiaľ čo vláda poskytuje dotácie nadnárodným spoločnostiam, aby sa usadili na Slovensku tým, že im garantuje 10-ročnú daňovú výnimku, nemali by sme zabúdať na to, že podniky vlastnené miestnymi podnikateľmi zostávajú tými najväčšími zamestnávateľmi v Bratislave.

Títo miestni podnikatelia platia dane a prispievajú k bohatšej lokálnej ekonomike. Okrem toho, v niektorých sektoroch miestne podniky ponúkajú lepšie mzdy a benefity než reťazce. 

3. Redukuje dopad na životné prostredie

Lokálne produkty potrebujú menej dopravy a čo sa týka jedla, pomáhajú udržiavať „zelený“ a živý vidiek. Lokálne obchody tiež oživujú pešie zóny v centrách miest a to pomáha redukovať používanie automobilov, znečistenie vzduchu a stratu prírodných prostredí. (Supermarkety potrebujú veľa miesta, a získajú ich obvykle tým, že zastavajú zelené plochy v okrajových častiach miest.)

4. Chráni nás pred globálnou krízou

Globálna ekonomika je neuveriteľne zraniteľná. Odstráňte ropu alebo elektrinu a celá ekonomika skolabuje. Dodávateľský reťazec je dlhší a komplexnejší a jemná zmena ceny obvyklých komodít môže mať devastačný efekt na miestne ekonomiky, ktoré sa na ne príliš spoliehajú.

Nakupovať lokálne chráni pred krízou. Keď budeme nakupovať len v hypermarketoch a veľkých e-shopoch, časom udrie kríza a my budeme hladovať, nebudeme už mať žiadne lokálne obchody na rohu ulice a farmári z nášho regiónu vymiznú. 

5. Dáva nám viac politickej sily

Podniky vlastnené miestnymi podnikateľmi robia múdrejšie rozhodnutia pre mesto a komunitu, pretože žijú v nej a priamo pocítia dopad ich rozhodnutí. V obchodných reťazcoch vlastnených zahraničnými spoločnosťami robia dôležité rozhodnutia ľudia zo zahraničia, ktorí nežijú v Bratislave.

6. Podporuje inovácie a podnikanie

Peniaze minuté v miestnych obchodoch pomáhajú miestnym rodinám k slušnému životu, ktorý môžu investovať do svojej komunity. Okrem toho, ak máme vysoký počet malých prevádzok, je to najlepší spôsob ako zabezpečiť inovácie, zvýšiť rozmanitosť produktov a znížiť ceny.

7. Efektívnejšie využitie verejného priestranstva

Lokálne prevádzky potrebujú menej infraštruktúry a obvykle sú tvorené už existujúcimi budovami v rámci mesta. Zvyčajne sú dobre prepojené s existujúcimi verejnými službami. Naproti tomu, veľké plochy požadované veľkými obchodmi ich obvykle nútia k stavbe nových budov na periférii miest. Sú slabo prepojené s verejnými službami a nútia obyvateľov používať automobily. 

8. Pomáha Bratislave a Zvolenu ostať jedinečnými

Mesto, ktoré udržiava svoj jedinečný charakter a kultúrnu osobitosť je omnoho atraktívnejšie pre turistov a podnikateľov. Globálny trend je, že mestá sa stávajú čoraz viac homogénnymi: všade môžeme nájsť tie isté reťazce, obchody, fast foody,... Ale mesto, ktoré si uchováva svoju osobitosť má ekonomickú výhodu.

9. Zvyšuje dôveru a vzťahy medzi ľuďmi

Je jednoduché vedieť o kvalite miestneho produktu len tým, že sa spýtame predavača alebo farmára. Vo veľkých obchodoch Vám nikto nezodpovie, odkiaľ presne produkt prišiel a ako bol vyrobený. Miestne podniky obvykle venujú viac pozornosti potrebám zákazníkov a majú lepšie vedomosti o ich produktoch.

10. Živec je najefektívnejší spôsob ako podporiť 9 dôvodov vyššie.

Živec je lokálna mena. Nie je predmetom špekulácie ako napr. Euro. Živec nesúťaží s eurom, je to paralelná doplnková mena. Tým pádom neovplyvňuje globálnu ekonomiku. Iba posilňuje lokálnu ekonomiku benefitmi, ktoré silná lokálna ekonomika má (pozri 9 dôvodov vyššie). Keď živec prijme dosť ľudí a miestnych podnikateľov, naša ekonomika bude chránená pred špekuláciami s ropou, eurom, jedlom... a preto budeme mať väčšiu kontrolu nad naším osudom.

Zaujímavé linky: