Bratislavský živec

Bratislavský živec je lokálne platidlo, ktoré platí iba na území hlavného mesta Bratislavy.

Platiť ním môžete od 1. apríla 2014 v týchto obchodoch a prevádzkach (postupne budú pribúdať ďalšie):

Zapojené výmenné miesta v Bratislave: 

Zapojené prevádzky v Bratislave: 

Označené sú touto nálepkou:

Kontakt

Živica
Vysoká 18, 811 06 Bratislava

Lucia Katonová
E-mail: katonova@zivica.sk
Telefón: 0917 523 497