Ako to funguje

  • Bratislavskými živcami môžete platiť len v označených miestnych prevádzkach v Bratislave a Zvolenskými živcami len v označených miestnych prevádzkach vo Zvolene.
  • Živce sú spätne zameniteľné za eurá len pre obchodníkov.

Prečo?

  • Nakupujúci si vymieňajú eurá za živce v pomere 1:1.
  • Možnosť ovplyvniť „svojho“ obchodníka, či remeselníka – rozprávať sa o tom, čo chceme a v akej kvalite.
  • Možnosť ovplyvniť, kam idú „moje“ peniaze. Okrem toho, že živec koluje medzi obchodníkmi a zákazníkmi, obieha aj medzi obchodníkmi navzájom a ich dodávateľmi, čo zabezpečuje jeho zotrvanie v miestnej ekonomike a zabraňuje odtekaniu mimo ňu.
  • Vďaka Komunitnému fondu máte možnosť podporiť miestne verejnoprospešné projekty - za každý živec v obehu daruje dm drogerie markt 10 centov do Komunitného fondu (viac nižšie).
  • Možnosť stať sa súčasťou komunity, ktorá podporuje svoje mesto a objavuje jeho nové, unikátne a kreatívne stránky.