Kráľovstvo včiel

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako žijú včely od jari až do zimy? Zistiť, čo všetko sa v úli deje? Čo počas roka včely stretáva, čo im pomáha a čo im škodí? Zahrajte si našu novú hru pre celú triedu.

 

Cieľ hry: Nazbierať dostatok medu na zimu. Tím, ktorý nazbiera najviac medových kartičiek je najlepšie zásobený a najlepšie pripravený na zimu.

Odporúčané predmety: prírodoveda, prvouka, prierezové tematiky (environmentálna výchova)

Čas: 45 minút

Vek: 7 - 11 rokov

Počet žiakov: 12 - 28

Priestor: trieda

Pomôcky: herný plán 1,3 x 1,6 m, herná krabica s pomôckami a herný manuál.

Odporúčaný čas zapožičania: 1 týždeň

 

Povinnosťou školy je ju na vlastné náklady poslať ďalšej zaregistrovanej škole, vyplniť on-line stručný hodnotiaci dotazník a pripojiť aspoň jednu fotografiu z hrania.
 

Tu sa môžete zaregistrovať do zoznamu záujemcov o bezplatné zapožičanie interaktívnej hry „Kráľovstvo včiel“, ktorá vznikla vďaka finančnej podpore spoločnosti dm drogerie markt. Hru si je možné zapožičať od 1. októbra 2015 do 18. decembra 2015

Keď budete posielať hru ďalšej škole, vyplňte, prosím, formulár o odoslaní kompletnej hry.

Súčasne vyplňte krátky hodnotiaci dotazník.
 
 
Hra je vďaka podpore spoločnosti dm drogerie markt k dispozícii bezplatne.